Innovation er kommet på recept

Viden. Innovation fylder meget på den politiske dagsorden, men vejen til innovation er lang og starter reelt hos virksomhedens ledere, der skal skabe rum til de kreative kræfter, mener Morten Wolff-Toft og Ole Vestergaard Poulsen, der netop har udgivet bogen "Innovationsrecepten".

Vi er rigtig gode til det, hvis man spørger politikerne, men alligevel lever innovationen ikke et rosenrødt liv i de danske virksomheder.

En undersøgelse udført af konsulentvirksomheden Cue Consult viser, at innovation er den disciplin, som danske virksomheder er næstdårligst til kun overgået af iværksætteri.

Det resultat undrer ikke Morten Wolff-Toft fra Potentialinyou.com, der er medforfatter til bogen "Innovations Recepten".

Han mener, at de danske virksomheder har et enormt kreativt potentiale, men hos mange virksomheder kniber det med at få ideerne til at gro og få sat de gode ideer i system.

- Virksomhederne skal have et system til at opsamle og bearbejde ideerne. Det kan være det helt enkle system baseret på en opslagstavle eller et mere avanceret computersystem, men det vigtigste er, at det er et system, der passer til kulturen og størrelsen på virksomheden, siger Morten Wolff-Toft.

Samtidig skal man motivere medarbejderne til at tænke ideerne igennem, så man dermed får de bedste ideer frem. Derfor kan det godt betale sig at skabe et system til udvikling af ideer, så medarbejderne husker at tænke muligheder og udfordringer igennem, inden ideen forlader skrivebordet.

Men samtidig er det også vigtigt, at ledelsen hele tiden har øje for de nye ideer.

- Husk at gøre brug af ideerne. Hvis man sætter innovation på dagsordenen, men undlader at bruge ideerne gør man mere skade, end hvis man ikke have startet i det hele taget, påpeger Morten Wolff-Toft.

Modstand fra mellemlederneMen det er ikke altid lige let at trænge i gennem med sine ideer.

I 40 procent af de tilfælde, hvor en idé møder modstand, kommer modstanden nemlig fra kollegaer og mellemledere, og når det sker, så er det slut med innovationen, mener Ole Vestergaard Poulsen, der er den anden forfatter til bogen "Innovations Recepten".

- Ofte er det et spil mellem en mellemleder og en medarbejder, hvor lederen har en agenda, der gør at ideerne bliver undertrykt. Det kan være, at mellemlederen ved, at det ligger uden for strategien, men det kan også være, at man ikke synes, at den pågældende medarbejder skal komme med alt for mange gode ideer, siger Ole Vestergaard Poulsen.

Men en ting er, at medarbejderne kan have svært ved at få deres ideer igennem, noget andet er når ideerne bliver modtaget, og modtageren så gør ideen til sin egen.

- Det allerværste er, når mellemlederen stjæler ideerne fra de ansatte. Det er dræbende for ethvert initiativ, påpeger Ole Vestergaard Poulsen.

Innovation på dagsordenenDerfor er det afgørende, at innovation er på dagordenen i virksomheden, og at man målrettet arbejder på at skabe et innovativt miljø.

Hos Lodam Electronics i Sønderborg har de brugt Morten Wolff-Toft som innovationsdoktor og fokuseret meget på at få innovation ind som en del af virksomhedskulturen. Videndeling og åbenhed er to af de værktøjer, der blandt andet har sikret virsomheden en fremgang fra en 12. plads til en tredjeplads i Innovation Cup, og det har Lodam blandt andet opnået ved at indføre ugentlige møder, hvor medarbejderne orienterer hinanden om deres projekter.

- Ved hjælp af møderne bliver videndeling helt legitimt, når man opfordres til at dele sin viden med de andre. Målet er at få delt sin viden og samtidig forhindre folk i at bruge deres viden som en magtpostion, siger adm. direktør Kristian Strand.

Hver onsdag holder virksomheden et ugentligt møde, hvor medarbejdere og ledelse kan fortælle om igangværende projekter, rejser, møder og meget andet. Og selv om det kan lyde som en lille ting, så har det skabt større åbenhed og viden om, hvad kollegaerne foretager sig.

- Vi har oplevet, at møderne har gjort det nemmere at spørge kollegaer til råds, hvilket ellers kan være svært i en udviklingsafdeling, hvor der er en vis stolthed, fortæller Kristian Strand.

Tag en timeoutMen for virksomheden, der kæmper med de daglige udfordringer kan det være svært pludselig at skulle være åben og innovativ. For innovation kræver tid, og man kan ikke altid forvente, at der kommer noget umiddelbart salgsbart ud af bestræbelserne. Men det er nødvendigt med en holdningsændring, hvis konkurreceevnen skal bevares, mener Morten Wolff-Toft.

- Forretningsfolk giver ikke sig selv lov til at tømme hovedet. De er så fokuserede på de aktuelle problemer, at de ikke kan koble af. De virksomheder, der giver sig lov til en timeout, hvor man målrettet kigger fremad og tænker i nye ideer og markeder, de overlever på langt sigt, siger han.

En ændring af hele virksomhedskulturen kan dog være en stor mundfuld, og man kan derfor starte med en enkelt afdeling i virksomheden, hvor innovationen kan få plads, og dermed sprede sig stille og roligt til resten af virksomheden.

For hvis en virksomhed for alvor skal være innovativ skal alle medarbejderne nemlig involveres. Og det handler ikke kun om lyse ideer, for hvis medarbejderne føler, de er en væsentlig del af udviklingen i virksomheden, så stiger deres engagement også.

- Alle skal være innovative fra receptionisten til lastbilchaufføren, men det handler om fokus. Det vigtige er, at de ikke løber rundt som hovedløse høns og vil være innovative inden for alt. Hvis man skaber en medejerskabsånd vil man også få meget tilbage fra medarbejderne, der jo hører og oplever en masse ting med relevans for virksomheden, men som de ellers holder for sig selv, påpeger Morten Wolff-Toft.