Inflationen er rekordlav

Inflationen i februar var på kun 0,9 procent. Hermed tangeres 30-årig rekord.

Trods prisstigninger inden for de fleste områder i februar i forhold til februar 2003 var den samlede inflation på et lavt niveau med blot 0,9 pct. Samlet set er tjenester steget med 3.0 pct., mens varer er faldet med 0,9 pct. inden for det seneste år.

Samtidig var der på månedsbasis tale om en samlet prisstigning på 0,7 pct., hvilket primært skyldes den årlige indregning af huslejeudviklingen, som bidrog med 0,5 pct. point af stigningen. Det fremgår af nye tal fra Danmarks Statistik onsdag.

- Det er særligt udviklingen i olieprisen målt i danske kroner, som i øjeblikket trækker inflationen ned. Det skal ses i lyset af udviklingen i valutakurserne, hvor euroen og dermed kronen er blevet styrket, samtidig med at oliepriserne var helt i top i februar sidste år op til krigen i Irak, bemærker senioranalytiker Steen Bocian, Danske Bank, i en kommentar til tallene.

En anden økonom, Jes Asmussen i Nordea, bemærker, at inflationen dermed som ventet fortsatte den nedadgående trend, som startede for et års tid siden. Den er nu på et historisk lavpunkt, siden opgørelsen begyndte for over 30 år siden - hvis man altså ser bort fra en enkelt måned i 1993, da den ligeledes var nede på 0,9 pct.

Inflationen var dermed i februar lavere end ventet, idet en rundspørge, foretaget af RB-Børsen, til en række økonomer forud for februar-opgørelsen viste en ventet inflation på 1,0 pct. Estimaterne spredte sig på stigninger mellem 0,8 pct. og 1,1 pct.

De største stigninger på årsbasis ses inden for uddannelse med 3,8 pct. og beklædning og fodtøj med 3,0 pct., mens kommunikation og alkoholiske drikkevarer og tobak tegnede sig for de største fald med henholdsvis 3,4 pct. og 6,2 pct.

I januar var der en årsstigningstakt på 1,1 pct.

- Overordnet set forventer vi, at det lave inflationsniveau vil blive fastholdt i nogen tid endnu og vil ikke udelukke yderligere fald i de kommende måneder. Vi er dog på nuværende tidspunkt ikke bekymrede for, at der skal opstå deflationære tendenser i dansk økonomi, pointerer Jes Asmussen.

Steen Bocian frygter heller ikke for deflation i Danmark - dertil er de generelle lønstigninger for høje, vurderer han. Samlet for i år venter han en inflation på 1,4 pct. i gennemsnit.

Begge glæder sig over den lave inflation, da det vil være med til at fremme privatforbruget, som igen skal være med til bære væksten i Danmark.

- Vi byder da det aktuelle lavinflationsklima velkomment, da det understøtter vores forventning om fremgang i privatforbruget, konstaterer Jes Asmussen.

Opgjort på månedsbasis steg forbrugerpriserne 0,7 pct. i februar, mens der var ventet en stigning på 0,8 pct. I januar faldt priserne 0,1 pct. Stigningen skyldes først og fremmest den årlige indregning af huslejer, som er steget 2,8 pct. fra januar 2003 til januar 2004. I modsat retning trak prisfaldet på fyringsolie på 2,5 pct., som betød, at det samlede indeks for boliger kun steg 1,8 pct.

Der offentliggøres desuden tal efter den EU-harmoniserede metode, HICP. Her var der tale om en stigning på årsbasis på 0,7 pct. og på månedsbasis på 0,4 pct. i februar. Økonomerne havde ventet en stigning på henholdsvis 0,9 pct. og 0,7 pct. Sammenligningstallene for januar var henholdsvis et fald på 0,1 pct. og en stigning på 1,0 pct.

Nettoprisindekset viste en stigning på 1,6 pct. på årsbasis og 1,2 pct. på månedsbasis.

RB-Børsen