Indvandrerledighed i Odense ned med 33 procent

Integration. I de seneste to år er ledigheden blandt indvandrere i Odense faldet med en tredjedel - og udviklingen ser ud til at fortsætte.

Mange års indsats fra Odense Kommunes side for at få flere fra ikke-vestlige miljøer i arbejde ser nu ud til at lykkes godt støttet af den økonomiske vækst og den generelle mangel på arbejdskraft.

Således er ledigheden faldet med mere end en tredjedel på to år, så den nu er nede på 19,1 procent.

- Det er mange års indsats og mange forskellige slags projekter over for forskellige grupper, som nu giver pote, siger integrationskoordinator i Odense, Birgitte Vinsten.

- Men selvfølgelig spiller det også ind, at virksomhederne har svært ved at skaffe arbejdskraft.

Regeringen bebuder pengeKommunen har aktuelt 17 projekter kørende for indvandrere, eller som Birgitte Vinsten foretrækker at kalde det, ikke-vestlige miljøer, blandt andet har man haft stor succes med at skaffe somaliere og indvandrer-kvinder i arbejde på trods af, at mange af dem har problemer med at tale dansk.

Regeringen har bebudet, at den vil sætte penge af til jobkonsulenter, der skal skaffe job til de etniske grupper, og i Odense har man gode erfaringer med at bruge konsulenter, som selv kommer fra andre miljøer.

- De kender miljøerne og kulturerne langt bedre, end vi danskere gør, blandt andet har vi haft en etnisk konsulent, som har skaffet 20 indvandrerkvinder i arbejde, siger Birgitte Vinsten.

Odense Jobcenter er ved at få nye tal for arbejdsløsheden ind, men de er endnu ikke bearbejdet, men ifølge Birgitte Vinsten viser tallene, at udviklingen hen imod færre arbejdsløse fra de fremmede fortsætter nedad.

Ledigheden i Odense er på 3,9 procent.

FAKTABOKS Ledighed blandt ikke-vestlige borgere 2004 30,9 pct. 2005 23,0 pct. 3. kvartal 2006 19,1 pct.