Industrilederne dårlige til at sikre dansk produktion

Læs mere
Fold sammen
Kan man reducere gennemløbstiden på en produktion med 80-90 pct.?

Kan man hæve produktiviteten med 50 pct.?

Det ikke bare kan man. Det har en dansk industrivirksomhed faktisk også gjort ved hjælp af de nyeste, bløde produktionsteknologier, hvor det handler om at få mennesker til at spille optimalt sammen med teknologien og udnytte sine it-investeringer mere optimalt.

Problemet er bare, at det generelt er meget få danske produktionsvirksomheder, som er rede til at tage de nyeste teknologier i brug.

Det mener siger professor og centerleder John Johansen, Center for Industriel Produktion ved Aalborg Universitet.

Han gyser ved tanken om konsekvensen af den manglende parathed til at tage den nyeste teknologi i brug.

Det farlige ligger i, at danske industriarbejdspladser fortsat vil skylle ud af landet i takt med, at konkurrenceevnen sættes over styr.

Problemet bliver ikke mindre af, at den manglende teknologi-udnyttelse er et europæisk fænomen. Det blev indtrykket efter en hollandsk temakonference, John Johansen deltog i for få uger siden.

Dyr arbejdskraft

Samtidig kan industrilederne glemme alt om den gamle sang om dyr, dansk arbejdskraft, mener professoren.

- Det vi ser i øjeblikket er faktisk, at fagforeningerne udtrykker enorm omstillingsparathed for at sikre danske arbejdspladser, og her tænker jeg ikke på den hede debat om lønnedgang, for det er helt forfejlet at søge konkurrencedygtighed gennem lavere lønninger. Fagforeningerne giver omvendt udtryk for, at de er helt på det rene med, at medarbejderne skal have mere viden. Hvis bare ledelserne var lige så indstillet på radikale omstillinger af produktionen gennem inddragelse af de nyeste teknologier, ville meget være nået, siger John Johansen.

Han peger på to konkrete barrierer for indførelsen af ny teknologi:

Den ene er små- og mellemstore virksomheders manglende lyst eller evne til at ansætte akademikere.

Det andet er, at nyuddannede ingeniører med masser af ny viden og nye ideer har svært at trænge igennem med disse ideer i selv store virksomheder.

SamarbejdeNetop Aalborg Universitet har ry for et tæt samarbejde med dansk erhvervsliv, men det kunne, mener John Johansen, blive langt bedre.

- Det er jo stadig os, der skal ud at "sælge" såvel de færdige ingeniører, som studerende der skal i praktik. Virksomhederne står ikke i kø efter dem, forklarer han.

Den nordjyske professor har ikke nogen færdig løsning på problemet ud over, at det nødvendigvis må kræve et endnu tættere samarbejde mellem universitetsverdenen og erhvervslivet.

Det er hans indtryk, at de danske virksomheder generelt er godt med, når det handler om ny hardcore teknologi i form af CNC-styrede maskiner og anden moderne produktionsteknologi, men når det kommer til de nye teknologier af mere blød karakter knækker filmen, og den skal nødvendigvis splejses sammen, hvis i, ifølge John Johansen, også vil have produktion i Danmark i fremtiden.