Industriens forventninger op

Industriens forventninger til de kommende tre måneder steg 1 pct.point fra 10 pct. til 11 pct. måneden før.

Det viser den sammensatte, sæsonkorrigerede konjunkturindikator for industrien fra Danmarks Statistik.

Bygge- og anlægssektorens forventninger faldt derimod med 1 pct.point fra 24 pct. til 23 pct.

Serviceerhvervenes forventninger faldt svagt i forhold til måneden før. Konjunkturindikatoren var således 23 i december 2006 mod 24 i

november, når der korrigeres for sæsonudsving.

RB-Børsen