Indsats for arbejdsmiljø giver sorte tal

Dagligvarekæden Irma er kommet tilbage på rette spor.


Et underskud på 24,5 mio. kr. i 1999 er blevet vendt

til et overskud på syv mio. kr. i 2001, og senest er Irma blevet kåret som nr. 18 i Oxford Groups undersøgelse

"Danmarks bedste arbejdspladser 2001".


En tungvejende årsag er et forbedret arbejdsmiljø. Som et led i

den omfattende redningsplan for kæden har ledelsen siden 1999 arbejdet for at sikre god personalepleje, gode karrieremuligheder

og en høj medarbejdertilfredshed. I Oxford Groups undersøgelse giver medarbejderne Irma topkarakter for bl.a. ærlighed,

troværdighed, respekt for den enkelte medarbejder og korpsånden.

Engagement

- Vi kan se, at et godt psykisk arbejdsmiljø

hænger sammen med sorte tal på bundlinjen. Medarbejderne er blevet involveret mere aktivt i driften af den enkelte butik,

og uddelegering af ansvar, kombineret med åbenhed og respekt for den enkelte har skabt arbejdsglæde og en stærk

korpsånd. Vi har fået mere engagerede medarbejdere, og det hele smitter af på kunderne. Omsætningen er blevet

øget betydeligt, siger Jan Larsen, der er salgs- og personalechef i Irma.

Nyhedsbrev- I ledelsen gør vi meget ud

af at fremhæve de medarbejdere eller team, som har gjort en særlig flot indsats. Det sker bl.a. i et ugentligt nyhedsbrev,

som sendes ud til alle, og hvor de gode præstationer fremhæves, oplyser han.


Selskabet tager temperaturen på

arbejdsmiljøet ved at gennemføre to årlige klimaundersøgelser.


Her kan medarbejderne bl.a. vurdere

ledernes lederevner, og udmeldingerne bliver fulgt op. Der har været eksempler på, at chefer, som gentagne gange har fået

dumpekarakter af medarbejderne, er blevet bedt om at finde sig et andet job.


Trivselsundersøgelsen bekræfter desuden,

at de ansatte sætter pris på deres arbejdsplads.


Blandt de 1.400 besvarelser i den seneste trivselsundersøgelse

gav kun 19 medarbejdere udtryk for utilfredshed med arbejdsmiljøet.