Inco Danmark i vækst

Den danske fødevaregrossist vinder markedsandele.

Fødevaregrossisten inco Danmark A.m.b.a. realiserede i regnskabsåret 2006/07 en omsætning på 1,7 mia. kr., hvilket er en fremgang på 11 procent, og et resultat før skat på 35,1 mio. kr., imod et tilsvarende resultat året før på 32,0 mio. kr.

- Vi har været i stand til at fortsætte de senere års meget positive udvikling i både omsætning og resultat, selvom vi sideløbende hermed har brugt mange kræfter og mange penge på betydelige investeringer og projekter, som først vil give afkast i de kommende år. På den baggrund anser vi resultatet som meget tilfredsstillende, udtaler adm. direktør Ole Bang Nielsen i en kommentar til regnskabet. inco Danmarks kundebase omfatter dels foodservice-virksomheder i den bredeste forstand, men også slagtere og bagere. Alle segmenter er vækst, oplyser selskabet.

- På baggrund af de seneste års resultater har vi set os i stand til at starte en udviklingsproces, der over en kortere årrække skal fremtidssikre koncernens vækstmuligheder. Første skridt hertil er allerede taget med åbningen af vores nye 7000 m2 store Cash & Carry – varehus i Århus i oktober måned. Yderligere tiltag følger indenfor de kommende 12 til 24 måneder, uden at vi p.t. ønsker at afsløre for meget herom. Med de tanker og konkrete planer, der nu ligger, vil vi i løbet af de kommende 2-3 år for alvor blive i stand til at markere os, som en af de absolut dominerende spillere i markedet, udtaler Ole Bang Nielsen.

- trichs