Incentive nedjusterer forventninger

Incentive, der fremstiller industrielle rengøringsmaskiner, nedjusterer forventningerne til hele 2001.


Nedjusteringen

er en følge af selskabets strategiske overvejelser om datterselskabet Alto Us, der nu er afsluttet. Incentive har i den forbindelse

konstateret at aktiverne i datterselskabet er værdiansat for højt, hvilket har medført en nedskrivning af goodwill

med 900-950 mio. kr.


På grund af denne udvikling nedjusterer Incentive forventninger til 2001-resultatet til et underskud

af den ordinære drift før skat på 160 mio. kr. mod et tidligere ventet underskud på 120 mio. kr.


Det

er anden gang Incentive nedjusterer forventningerne med baggrund i problemer i Alto Us. Også i august 2001 måtte ledelsen

revidere udsigterne. Dengang fra en underskud af den primære drift på 80 mio. kr.


Inklusive de nu foretagne nedskrivninger

venter Incentive, at koncernens samlede resultat bliver et underskud i størrelsesordenen 1,1 mia. kr. Koncernens egenkapital

vil herefter udgøre ca. 370 mio. kr. svarende til en soliditet på 17 pct., noterer Incentive.Nedgang i salget

De

foretagne afskrivninger er foretaget inden for rammerne af de gældende finansieringsaftaler, og genforhandlingen af Incentives

kreditfaciliteter forløber i overensstemmelse med de lagte planer, hedder det i meddelelsen.


Den økonomiske afmatning

i USA har medført en nedgang i salget og en utilfredsstillende indtjening i Alto Us, konstaterer Incentive. Omsætningen

i Alto Us blev på ca. 104 mio. dollar mod 127 mio. dollar i 2000, og EBITA-resultatet blev et underskud på på ca.

2 mio. dollar mod et overskud på 1 mio. dollar året før, viser de foreløbige tal.


Alto Us Europa fik

en omsætning på ca. 1,6 mia. kr., og et EBITA-overskud på ca. 70 mio. kr. Dermed svarer omsætning til tallene

for 2000, mens resultatet er forbedret med 60 mio. kr. fra et EBITA-overskud på 10 mio. kr. RB-Børsen