Imødeset referat lægger op til amerikansk rentestigning i december

Det vil være hensigtsmæssigt med en renteforhøjelse i december. Det viser referatet af det seneste møde i den amerikanske centralbanks pengepolitiske udvalg, Federal Open Market Committee.

Foto: JONATHAN ERNST.
Læs mere
Fold sammen

Samtidig peger et stort flertal af medlemmerne på, at eventuelle stigninger bør være gradvise.

På mødet, der foregik 27.-28. oktober, signalerede et flertal af deltagerne, at de forventer, at renten hæves i december. Et par af politikerne udtrykte dog en vis bekymring for, at referatet vil sende for stærke signaler for en december-stigning.

Det blev samtidig konstateret, at starten på sidste del af normaliseringsprocessen af pengepolitikken vil være langsom, samt at de efterfølgende stigninger vil komme i et langsomt tempo.

FOMC-medlemmerne var delt i te lejre. Nogle vurderede, at de økonomiske betingelser for at retfærdiggøre en renteforhøjelse allerede var nået, mens "de fleste deltagere" skønnede, at kriterierne "meget vel kan være opfyldt i december". Den sidste gruppe mente, at de tilgængelige informationer i december ikke vil være tilstrækkelige til at støtte en renteforhøjelse.

Det pengepolitiske møde i oktober fandt sted inden den seneste meget stærke arbejdsmarkedsrapport pegede i retning af et solidt opsving er i fuld gang på det amerikanske arbejdsmarked.