IMF: Japansk gæld er uholdbar og kan stige massivt

De japanske regering bør overveje tiltag for at dæmme op for udgifterne og sætte grænser for budgetterne, lyder det fra IMF.

Foto: THOMAS PETER.
Læs mere
Fold sammen

Den japanske offentlige gæld er uholdbar. Og der er risiko for at den stiger til tre gange bruttonationalproduktet (BNP) i 2030, medmindre den japanske regering gør mere for at reducere udgifterne gennem besparelser på budgettet.

Sådan lyder de dystre toner fra Den Internationale Valutafond, IMF, i Washington sent torsdag.

De japanske regering bør overveje tiltag for at dæmme op for udgifterne og sætte grænser for budgetterne. Og så bør der være uafhængige vurderinger af regeringens økonomiske fremskrivninger, lyder det fra IMF.

Valutafonden peger på, at risikoen for en afhængighed af optimistiske økonomiske forudsætninger skader tilliden til regeringens plan om at få budgetoverskud, eksklusive rentebetalinger, i 2020.

»Tvivl om den langsigtede finanspolitiske holdbarhed kan føre til en forøgelse i den suveræne risikopræmie, og tvinge yderligere finanspolitisk tilpasning igennem hurtigt med den efterfølgende negative påvirkning af det finansielle system og realøkonomien. Japans ekstremt høje finansieringsbehov øger sårbarheden over for ændringer i markedets opfattelser«, lyder det fra IMF.

Og så skal Bank of Japan være klar til at øge de monetære stimuli yderligere og give en mere fyldestgørende vejledning til markederne, mener IMF, der i øvrigt ikke tror på, at den japanske centralbanks inflationsmål vil blive nået på mellemlang sigt.

Samtidig vurderes det, at den japanske yen, korrigeret for andel og inflation, er moderat svagere end er i overensstemmelse med landets nøgletal.

Valutafonden mener, at premierminister Shinzo Abes finanspolitiske konsolideringsplan kun vil stabilisere den offentlige gæld midlertidigt på omkring 250 pct. af BNP, før gælden igen accelererer til omkring 290 pct. af BNP i 2030, hvis den nuværende politik forsættes.

For at reducere forpligtelserne på lang sigt er den japanske regering ifølge IMF nødt til at reducere den strukturelle primære saldo med 4,5 pct. af BNP