IMF angriber regeringens skattestop

Kritik: Ikke kun OECD og danske topøkonomer kritiserer regeringens skattestop. Den Internationale Valutafond kan heller ikke se det fornuftige i løftet, der står i vejen for nødvendige reformer.

Af Morten Bjørn Hansen

og Las Olsen

Den Internationale Valutafond, IMF, melder sig nu til koret af eksperter, som kritiserer regeringens skattestop.

Efter en grundig gennemgang af dansk økonomi og regeringens politik konkluderer valutafonden, at der er behov for indkomstskattelettelser og, at skattestoppet gør en sådan reform vanskelig at gennemføre.

»Det mest trængende område, hvad skattereformer angår, er at reducere marginalskatten for de høje indkomster og hæve beløbsgrænserne for, hvornår skatteprocenten stiger. Selv om regeringens skattestop udgør et nyttigt fokus for debatten om skatter, vil den bogstavelige anvendelse af denne på skatter, der typisk bevæger sig i takt med inflationen (punktafgifter og ejendomsskatter, for eksempel), med tiden æde sig ind på råderummet for en mere tiltrængt reform af indkomstbeskatningen,« skriver IMF, efter at en delegation fra fonden har besøgt Danmark fra 14. til 23. januar.

Det Radikale Venstres skatteordfører, Anders Samuelsen, der selv er fortaler for en reform, som sænker beskatningen af lønindkomst, fatter ikke, at regeringen holder fast i skattestoppet.

»Jeg er helt enig med valutafonden. Skattestoppet står i vejen for de nødvendige løsninger, og det betyder kun, at skatten sænkes på områder, som det er fornuftigt at beskatte,« siger Samuelsen med henvisning til miljøafgifter og ejendomsskatter.

Både i pose og sæk

»Problemet er, at hvis man giver en skattelettelse på 2.000 kroner på ejendomme, får borgeren kun det beløb. Giver man i stedet lettelsen på 2.000 kroner på lønindkomst, får den enkelte lettelsen plus en ekstragevinst, hver gang han eller hun arbejder en time ekstra,« siger Anders Samuelsen, der mener, regeringen burde erkende, at et udgiftsstop i stedet for et skattestop ville være en langt bedre målsætning.

IMF peger også på, at det er bedre kontrol med de offentlige udgifter, som kan bane vejen for reelle og fornuftige skattelettelser, som blandt andet vil være nødvendige, fordi landene omkring os sænker deres beskatning af indkomst:

»Den nye regerings større vægt på at reducere den høje skattebyrde er velplaceret, men betydelige skattelettelser vil kræve et mere ambitiøst mål for væksten i det offentlige forbrug, hvis man skal fastholde det ønskede overskud. Den høje skattebyrde virker i bedste fald ikke befordrende for at øge udbuddet af arbejdskraft og kan komme til at hæmme den økonomiske vækst. Der er gode argumenter for at bygge mere plads ind i de mellemsigtede planer til skattenedsættelser,« skriver OECD.

Det var ikke muligt at få en kommentar fra finansminister Thor Pedersen (V), som ellers er meget begejstret for IMFs andre konklusioner.