Ildsjæle skaber flot vækst i Systematic

Læs mere
Fold sammen
Landets største privatejede software- og systemhus, Systematic Software Engineering a/s i Århus, fortsætter med

at storme frem på omsætning, overskud og medarbejdere.Og der er ikke redt op med sovepuder i virksomheden, der i

år budgetterer med vækstrater på 15-20 pct. Sidste år investerede Systematic 35 mio. kr. i innovation. Dertil

kom adskillige mio. kr. til uddannelse af medarbejderne og 4,2 mio. kr. over fem år til landets første professor i pervasive

computing indenfor sundhedsområdet. Det hænger sammen med, at 65 af Systematics 344 medarbejdere udvikler elektroniske

patientjournaler til Århus, Sønderjyllands og Ringkjøbing amter.

Nye ledere

De seneste år er der

i gennemsnit ansat fem nye medarbejdere om måneden, og det giver nogle ledelsesmæssige udfordringer. Der er således

brug for hurtig identifikation og udvikling af nye talenter, der kan varetage ledelsesmæssige opgaver. Af samme grund sætter

virksomheden i år ekstra fokus på de ledelsesmæssige sider.Der er iværksat nye karriereveje for specialister

og generalister for at øge organisationens evne til vækst og skabe karrieremuligheder for alle.En medarbejdermåling

viser, at 94 pct. af de ansatte synes, at Systematic er en god eller meget god arbejdsplads. Og hele 49 pct. af medarbejderne er "ildsjæle"

i deres engagement og troskab over for virksomheden, der "hellere vil uddanne medarbejderne og risikerer, at de rejser, end lade være

og risikere, at de bliver". Kun 24 medarbejdere forlod virksomheden i 2002/ 03 - 17 af dem var fuldtidsansatte. De ansattes gennemsnitsalder

er 33 år - 70 pct. af dem er universitetsuddannet.Ambitionen om at komme op blandt de absolut verdensførende softwarehuse

er intakt. Adm. direktør og hovedaktionær Michael Holm oplyser, at Systematic har investeret over 60.000 udviklingstimer

i forbedring af processer. Det har betydet, at Systematic er den første danske virksomhed, der er certificeret som niveau-3

virksomhed efter den internationale softwaremodel Capability Maturity Model. Nu er virksomheden så ved at kvalificere sig til

en plads blandt de tre bedste europæiske softwarevirksomheder inden for kvalitetssoftware. Michael Holm regner med, at virksomheden

i løbet af april i år er blevet certificeret som niveau 4-virksomhed. Men ambitionerne stopper ikke her. Målet

er næste år at komme op på niveau 5, der er det højeste modenhedsniveau.Systematic udvikler komplekse

og kritiske IT-løsninger inden for informations- og kommunikationssystemer til forsvar, sundhed og industri- og servicefirmaer.Omsætningen

gik frem med 26 pct. til 234,6 mio. kr., mens resultatet før skat blev øget med 9,5 mio. kr. 34,5 mio. kr. I løbet

af fire år er eksportandelen øget fra 32 pct. til 60 pct. Det skyldes bl.a. NATO-ordrer og opgaver fra nye NATO-lande

som f.eks. Slovenien. Systematic satser på at komme med som leverandør til det nye jagerfly Joint Strike Fighter.Systematic

har datterselskaber i England og USA. Selskaberne i de to lande havde overskud før skat på henholdsvis 3,3 mio. kr. og

1,1 mio. kr. i 2002/03.