Ikke rimeligt at fungere som lånekasse

Sommerens diskussion om kommunernes dårlige økonomi har præget avisernes

forsider. Det står klart, at skattestoppet og kommunernes aftale med regeringen om økonomien næste år betyder,

at mange kommuner må suge på lappen. Skattestop og en effektivisering i kommuner og amter er en nødvendighed for

at kunne finansiere en kommende skattereform. Der er næppe nogen, der er uenige i det mål. Men den stramme offentlige budgetpolitik

har desværre en negativ effekt i forhold til en række håndværksvirksomheder.


Staten ændrede sidste

år reglerne for afregning af moms. Afregningen skulle ske hurtigere end tidligere. Det kunne endda falde så uheldigt ud, at

momsen skulle afregnes til Told og Skat, inden fakturaen var betalt. Det gav ændrede likviditetsvilkår i virksomhederne.


I

gulvbranchen får vi nu et voksende antal henvendelser fra medlemmer, der gør opmærksom på, at stramningerne

i kommunernes og amternes økonomi fører til krav om længere betalingsfrister. Virksomhederne står nu i en situation,

hvor staten kræver en hurtigere afregning af moms, efter der er udsendt en faktura, samtidig med at amter og kommuner i deres betalingsbetingelser

ved licitationer betinger sig længere betalingsfrister. Staten giver kortere kredit, og kommuner og amter kræver længere

kredit. Mange virksomheder i gulvbranchen har amter og kommuner som store kunder, da netop offentlige institutioner som hospitaler

og børnehaver for eksempel anvender linoleum som gulvbelægning. Ofte handler gulventreprenørerne direkte med amtet

eller kommunen - ikke via en privat hovedentreprenør - i forbindelse med renoveringsopgaver. Så kravene om forlængede

betalingsfrister kommer direkte fra det offentlige.


For at kunne blive ved med at handle med amtet eller kommunen, så

stiller det usædvanlige store krav til virksomhedens kassekredit. Og det er gulventreprenøren, der betaler de finansielle

omkostninger.


Det er ikke rimeligt, at håndværksvirksomhederne skal fungere som lånekasser for amter og kommuner

for at forbedre likviditeten i den offentlige sektor. Det overordnede mål for den økonomiske politik er nødvendigt

og ønskeligt. Men det er ikke rimeligt, at når staten presser amter og kommuner, så spilles sorteper videre til

håndværksvirksomhederne. Momsreglerne er lempet en smule pr. 1. juni 2002, men det ændrer ikke det generelle billede.


AB92

er den platform, der har dannet grundlag for nogle fornuftige spilleregler, når der handles inden for bygge- og anlægsbranchen.

Vi vil gerne opfordre til, at kommuner og amter vender tilbage til normale betingelser for betaling af leverancer fra gulventreprenørerne.

Og undlader at bruge de private virksomheder som lånekasser.