IBM-boss med blåt blod

Vagtskifte: Sam Palisano er udpeget til at afløse Lou Gerstner som chef for IT-giganten IBM, og det er et særdeles populært valg.

Profil

Det er fuldstændig enstemmigt bedømt i internationalt erhvervsliv, at den 59-årige Lou Gerstner har gjort et fremragende job som fejekost hos IT-giganten IBM, som han har reddet ud af flere års handlingslammelse efter firsernes kampe med de amerikanske monpolmyndigheder.

Alligevel var der nærmest feststemning overalt i verden blandt IBMs 316.000 medarbejdere ved nyheden om, at den 50 årige Sam Palmisano er udpeget som afløser, når Gerstner på sin 60-års dag 1. marts falder for aldersgrænsen i IBM.

Hvor Gerstner i 1993 blev fundet ikke mindst på grund af sin tid som McKinsey-partner i USA, og altid blev set som en ubehagelig, men nødvendig midlertidig løsning, har Palmisano nemlig »blåt blod« - det vil i virksomhedsterminologien sige, at han har levet hele sit erhvervsliv siden 1973 inden for »Big Blue«, som er mastodontens kælenavn.

Gerstner har fra sit skrivebord i Armonk nord for New York drejet supertankeren IBM fra at sælge hardware til at sælge service, mens Palmisano bliver beviset på, at det man ikke længere skal være stifter, stifterens søn eller managementkonsulent for at blive nr. et: Man kan arbejde sig hele vejen op fra i hans tilfælde en ydmyg sælgerstilling i Baltimore, og det signal opfattes som sundt for virksomhedskulturen.

Palmisano er også som type helt anderledes end Gerstner.

Han er charmerende, direkte, karismatisk - og alligevel så strategisk og analytisk velfunderet, at han ikke bare er bestyrelsens, men også Gerstners foretrukne kandidat.

»Han bliver skrap, når han skal være det, men han er ikke en af de der utålilige chefer, der render og spiller skrap hele tiden. Det har han ikke brug for,« lyder et typisk udsagn om Palmisano, der er far til fire, og ofte har talt om, hvordan hans hustru f.eks. personligt har testet IBMs kundeservice, så han kunne få den form for rådgivning og medleven.

Hvor Gerstner har arbejdet næsten som en revisor, altid med arrogant udgangspunkt i tal og tabeller, har Palmisano i sit hidtidige virke signaleret, at hans udgangspunkt er at få de rigtige mennesker i de rigtige positioner i den rigtige teknologi.

Det skal så vise sig, om han også kan få ny tigerkraft ud af »Big Blue«, der har været noget skræmt af gamle kampe med monopolmyndighederne til for alvor at søge at udnytte f.eks. den teknologiske kreativitet, der har betydet at IBM hvert eneste år patenterer mere end deres syv-otte største konkurrenter tilsammen.