IAS-reglerne

Læs mere
Fold sammen
EU har besluttet, at ca. 7.000 børsnoterede virksomheder i Unionen fra næste år skal følge ensartede regnskabsregler fra næste år - hele øvelsen er kendt under navnet IAS. Formålet er, at det skal være lettere at kunne sammenligne regnskaber på tværs af grænserne. For de danske finanskoncerner får det nye regelsæt den direkte konsekvens, at de nuværende hensættelser bliver sat kraftigt ned. Hvor det i dag er tilstrækkeligt med en »mistanke« eller »formodning« om et tab til en hensættelse, skal der fremover være opstået en konkret hændelse, før der kan hensættes.

Den danske finanssektor har hidtil, også presset af Finanstilsynet, været yderst forsigtig sammenlignet med udlandet. En stor del af de eksisterende danske hensættelser er derfor groft sagt ude af takt med de nye regnskabsregler og derfor skal hensættelserne tilbageføres.