I træningslejr på Internettet

Virksomhederne er måske ikke bevidste omkring det, men netop på Internettet

er de i gang med at øve sig på den fremtidige mediavirkelighed; en virkelighed, hvor forbruget af media vil være

stadig mere fragmenteret, individualiseret og selvvalgt.


Virksomhederne gør sig i dag mange erfaringer på Internettet.
De fleste er kommet til den erkendelse, at det er nødvendigt at tilføre brugeren en helt særlig værdi,

såfremt man skal kunne forvente, at de vil besøge og ikke mindst genbesøge et website.


Generelt kan man

således konkludere, at virksomheder har større sandsynlighed for at få succes med et website, hvis de kan tilbyde forbrugerne

noget, som repræsenterer en værdi for dem hvad enten den er økonomisk, praktisk eller af underholdningsmæssig

værdi.


Disse forskellige værdier er typisk repræsenteret ved en konkret funktionalitet. Det er således

de funktionaliteter, som overfører en værdi til forbrugeren, der kan drive trafikken og ikke mindst skabe loyaliteten til

et website.


For blot at nævne et eksempel på en funktionalitet skal her fremhæves Shells website, som brugerne

næppe ville besøge, hvis det ikke havde været for de helt åbenlyse fordele, der er forbundet med brugen af

Geo-star.


At bygge et website op omkring en værdiskabende funktionalitet er særligt vanskeligt for de virksomheder,

hvor den egentlige vare eller ydelse ikke kan forventes at have nogen nævneværdig interesse for forbrugeren på Internettet.
For denne type virksomheder og produkter gælder det altså om at konstruere en funktionalitet, som det kan forventes,

at forbrugerne aktivt vil vælge til; altså helt i lighed med eksemplet fra Shell.


På trods af et umiddelbart

manglende potentiale i forhold til produktet eller ydelsen er der mange eksempler på virksomheder, som i dag har succes med

at tilføre forbrugerne en værdi på Internettet.


Det er typisk sket ved at tage udgangspunkt i det løfte,

virksomheden har i den øvrige kommunikation til forbrugeren, og dermed den overførte værdi man giver forbrugeren.
Som et eksempel på dette kan her nævnes Cheasy, som tro mod det løfte produktet i øvrigt har til forbrugeren,

giver gode råd omkring kost og motion på websitet.


De ovennævnte erfaringer på Internettet bliver særligt

inte-ressante, når vi perspektiverer dem i forhold til det øvrige mediabillede og ikke mindst udviklingen i dette. Vi

oplever en stadigt større fragmentering af mediabilledet med en voldsom eksplosion i antallet af medier og kommercielle påvirkninger

af forbrugeren.


Samtidigt ser vi de første tegn på digitaliseringen af de øvrige media i form af digitalt

TV, og det er i dag omkring 12% af de danske husstande, der kan modtage dette via satellit eller kabel.


Med intentionerne i

den nye mediaaftale om at skabe en bæredygtig model for udbredelsen af et jordbaseret digitalt TV kan udbredelsen af det digitale

TV hurtigt tage fart.


Der tegner sig altså et mediabillede, hvor det bliver stadigt sværere at skabe opmærksomhed

og trænge igennem til forbrugeren pga. fragmenteringen, og hvor det bliver muligt for forbrugeren i højere grad selv

at vælge de kommercielle eksponeringer til og ikke mindst fra pga. digitaliseringen.


Det er netop de præmisser,

som er gældende på Internettet i dag.


På Internettet er det kun de virksomheder, som formår at tilføre

en værdi til forbrugeren igennem funktionaliteter, der kan tiltrække og fastholde opmærksomheden.
helt tilsvarende vis vil det være de virksomheder, som kan tilføre forbrugeren en helt særlig værdi, som

vil få succes med de nye digitale teknologier på TV.


Det er således de samme grundlæggende præmisser,

der gør sig gældende på Internettet og det fremtidige digitale TV.


En måde at blive dygtig til den

nye fremtid på er derfor at øve sig på den adfærd, der er på Internettet i dag.