I Davos bliver alle bæredygtige – også tobaksgiganten Philip Morris

Topledere fra den amerikanske tobaksproducent Philip Morris har taget turen til Davos med sangerinden Sheryl Crow ved deres side for at fortælle omverdenen om den røgfri, bæredygtige fremtid, som tobaksgiganten skuer ind i. Koncernen kommer dog næppe til at gøre Ørsted rangen stridig som verdens mest bæredygtige virksomhed.

 
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Davos-topmødet handler ikke kun om pressemøder med statsledere og om store, floromvundne »statements« fra verdens topledere om ansvarlig kapitalisme og global sammenhængskraft.

Når kameraerne slukker, bruger topledere fra de største globale virksomheder tid og kræfter på at netværke, drive lobbyvirksomhed, og i år ikke mindst på at gøre opmærksomme på, hvordan deres virksomhed har gennemgået en omstilling til at være bæredygtig og klimavenlig.

Det gælder tobaksgiganten Philip Morris, der har sendt repræsentanter for topledelsen til Davos, hvor selskabet blandt andet har været vært ved en mindre koncert med den amerikanske sangerinde og skuespiller Sheryl Crow.

Den amerikanske sangerinde Sheryl Crow har været i Davos for at underholde den amerikanske tobaksgigant Philip Morris' forretningsforbindelser under World Economic Forum. Fold sammen
Læs mere
Foto: Robyn Beck/AFP/Ritzau Scanpix.

Philip Morris, der kendt for cigaretmærket Marlboro, har de seneste ti år indledt en større omstilling af virksomheden fra udelukkende at sælge cigaretter, der skal ryges, til at udvikle røgfri måder til at indtage nikotin. Selskabet satser især på såkaldt »heated tobacco« – opvarmet tobak – hvor tobak opvarmes elektronisk, til det bliver til små luftbårne partikler og andre kemikalier, der kan inhaleres.

Virksomheden mener at have belæg for, at det er mindre skadeligt end tobak, der ryges i cigaretter.

Samtidig har Philip Morris etableret kampagnen »Unsmoke Your Mind«. Her opfordrer de folk, der ikke ryger, til ikke at begynde at ryge. Ryger man, opfordrer de til at stoppe, men hvis man ikke stopper, anbefaler de røgfri alternativer med nikotin.

Cigaretrøg er dog fortsat selskabets hovedindtægtskilde og udgjorde 93 procent af det samlede salg målt på enheder i de første ni måneder af 2019. I 2018 omsatte selskabet, der har op mod 80.000 ansatte, for knap 540 milliarder kroner, mens nettooverskuddet lød på 53 milliarder kroner.

Jacek Olczak, Philip Morris' koncerndirektør med ansvar for drift

»Vi er det eneste tobaksselskab, hvis indsats er koncentreret om at udskifte cigaretter med røgfrie produkter, så hurtigt som muligt, og vi omstiller vores virksomhed fundamentalt til at leve op til ambitionen.«


»Vi er det eneste tobaksselskab, hvis indsats er koncentreret om at udskifte cigaretter med røgfrie produkter så hurtigt som muligt, og vi omstiller vores virksomhed fundamentalt til at leve op til ambitionen. Det er det dristigste skridt, en virksomhed i tobaksindustrien har taget de seneste år,« skriver Philip Morris' koncerndirektør med ansvar for drift, Jacek Olczak, i en e-mailkorrespondance med Berlingske.

Han understreger, at der er tale om en omstilling, der bunder i mange års overvejelser og en investering i forskning og udvikling af nye røgfrie tobaksprodukter på omkring 40 milliarder kroner.

I 2025 er målet, at 40 millioner rygere skal have skiftet til selskabets røgfrie tobaksprodukter, som ud over opvarmet tobak også omfatter e-cigaretter. I dag bruger 8,6 millioner mennesker selskabets røgfri produkter, fortæller Jacek Olczak, som også kan oplyse, at Philip Morris' mål er, at salget af røgfrie produkter skal udgøre 30 procent målt i enheder. Mod altså 93 procent i de første ni måneder af 2019.

En røgfri fremtid

Ifølge chef for bæredygtighed hos Philip Morris, Huub Savelkouls, arbejder tobaksgiganten målrettet med at leve op til FNs 17 verdensmål for bæredygtighed.

»Vi ved, at vi ikke kan lykkes på langt sigt uden at gøre vore forretning mere bæredygtig, og bæredygtighed kan ikke opnås uden transformation,« skriver Huub Savelkouls i en e-mail til Berlingske.

»Virksomhedens vision om en røgfri fremtid er både opnåelig og understøtter FNs bæredygtige udviklingsmål. Bæredygtighed er en integreret del af vores forretningsstrategi, hvis kerne er udskiftning af cigaretter med bedre alternativer,« fortsætter han.

Når det gælder CO2-udledning er tobakskoncernen da også godt med. Selskabet er vurderet til at være en af de bedste til klimavenlig produktion. Vurderingen står den britiske organisation CDP Worldwide for – CDP hjælper virksomheder med at måle klima- og miljøpåvirkning. Philip Morris kan også bryste sig af at have en 100 procent CO2-neutral fabrik i Litauen.

Også når det gælder ligestilling, kan Philip Morris være med i det gode selskab. Selskabet har et mål om, at 40 procent af selskabets ledelse i 2022 skal udgøres af kvinder. I øjeblikket er andelen 35 procent. I 2019 fik selskabet som det første multinationale selskab certifikat på, at det betaler samme løn til mænd og kvinder for samme arbejde.

Derudover arbejder Philip Morris med ansvarlighed i underleverandørkæden og med at undgå børnearbejde og forbedre levevilkårene blandt tobaksfarmere.

Slår næppe Ørsted af pinden

Men selv om Philip Morris arbejder intensivt med bæredygtighed, kommer selskabet næppe til at gøre en virksomhed som Ørsted rangen stridig på den anerkendte liste over verdens mest bæredygtige virksomheder. En liste udarbejdet af den canadiske virksomhed Corporate Knights.

Her betyder det nemlig meget for rangeringen, at selskabets kerneforretning – de produkter, selskabet sælger og tjener penge på – er med til at gøre verden mere bæredygtig ved for eksempel at forbedre miljøet, klimaet eller sundheden.

Jacek Olczak, Philip Morris' koncerndirektør med ansvar for drift

»Vi er faktisk dem, der kræver en åben debat. Det er det, vores kampagne handler om. Vi mener, at det haster med en ny samtale om rygning – alle stemmer skal på bordet – lige som det sker, når man forsøger at takle andre store sundheds- og miljøudfordringer.«


Med cigaretter som den absolut største indtægtskilde har Philip Morris ikke en chance for at være med, og selskabet har da også for længst erkendt, at rygning er skadeligt.

»Den skade, rygning forårsager, er blevet demonstreret vidt og bredt og er universelt kendt. Det bedste valg, enhver ryger kan foretage, er at stoppe med cigaretter og nikotin helt eller slet ikke begynde at ryge. For alle voksne, som ellers ville fortsætte med at ryge, er det yderst vigtigt at stille alternative produkter til rådighed og give dem nøjagtige videnskabsbaserede oplysninger,« skriver koncerndirektør Jacek Olczak til Berlingske.

Skarp kritik fra WTO

Det er dog langt fra alle, der er enige med Philip Morris i, at selskabet er slået ind på en bæredygtig vej, og at »virksomhedens vision om en røgfri fremtid« understøtter FNs verdensmål om bæredygtighed, når det gælder rygning og brug af tobak.

Under FNs verdensmål nr. 3, som handler om sundhed, fremgår det, at et delmål er at styrke gennemførelsen af verdenssundhedsorganisationen WHOs rammekonvention om tobakskontrol i alle lande, og FN har opsat et konkret mål, der skal følges op på – nemlig hvor mange personer på 15 år eller ældre, der bruger tobak.

Der står med andre ord ikke noget om, hvorvidt tobaksbrugen er med eller uden røg.

Samtidig har WTO ved flere lejligheder kritiseret Philip Morrisson i direkte vendinger for virksomhedens kampagner og promovering af røgfri tobak.

I 2017 slog WTO i skarpe vendinger fast, at organisationen ikke ønskede at bakke op om en fond for en røgfri verden, som Philip Morris har etableret.

WTO slår fast, at det, der virker bedst til at reducere efterspørgslen efter tobak er tiltag som tobaksafgifter, grafiske advarsler, omfattende forbud mod reklamer, promovering og sponsorering og at tilbyde hjæp til rygestop.

»Hvis PMI (Philip Morris, red.) virkelig ville forpligte sig til en røgfri verden, ville virksomheden støtte disse politikker. I stedet er PMI imod dem. PMI er i stedet engageret i lobbyvirksomhed i stor skala og langvarige og kostbare retssager mod evidensbaserede indsatser for tobakskontrol,« skrev WTO den gang i en meddelelse.

I en rapport om »den globale tobaksepidemi« fra juli 2019 referer WTO flere gange til Philip Morris og koncernens kampagne for at få rygere til at skifte til røgfrie produkter.

WTO mener blandt andet, at Philip Morris' kampagne underminerer rygestop-aktiviteter ved at præsentere et nemt alternativ til helt at bryde med nikotinafhængighed, og at Philip Morris med sin kampagne forsøger at presse regeringer til at undtage selskabets røgfrie tobaksprodukter fra tobaksregulering.

»Vi er faktisk dem, der kræver en åben debat«

Philip Morris har afvist WTOs kritikpunkter på sin hjemmeside. Selskabet henviser blandt andet til, at det primært er røgen fra forbrænding, der er farlig, og henviser til egne undersøgelser med mus, der viser, at de skadelige stoffer fra røgfri tobak er mindre end fra cigaretter. Philip Morris skriver videre, at selskabet ønsker en pragmatisk lovgivning på området, der tager hensyn til, at røgfrie produkter har en anden risikoprofil end cigaretter.

»Vi er faktisk dem, der kræver en åben debat. Det er det, vores kampagne handler om. Vi mener, at det haster med en ny samtale om rygning – alle stemmer skal på bordet – lige som det sker, når man forsøger at takle andre store sundheds- og miljøudfordringer,« skriver koncerndirektør med ansvar for drift, Jacek Olczak, til Berlingske.

»Vores nye produkter har et enormt potentiale til at hjælpe med at tackle det globale folkesundhedsspørgsmål om rygning,« tilføjer han.

Kræftens Bekæmpelse skriver på sin hjemmeside, at der ikke findes »nok videnskabelige undersøgelser til, at man kan sige noget præcist om sygdomsrisikoen ved at ryge e-cigaretter. Der er fundet kræftfremkaldende og sundhedsskadelige stoffer, partikler og tungmetaller i e-røg«. Efter Kræftens Bekæmpelses opfattelse hører opvarmet tobak ind under betegnelsen e-røg.

Philip Morris vil have 40 millioner mænd og kvinder til at ryge selskabets opvarmede tobaksprodukt, IQOS, i 2025. Her er produktet fotograferet under en præsentation i Schweiz i november 2019. Fold sammen
Læs mere
Foto: Arnd Wiegmann/Reuters/Ritzau Scanpix.