I-data arbejder fortsat på en redningsplan

I-data international arbejder fortsat med at fremskaffe den nødvendige likviditet til selskabet, så selskabets fremtidige

drift kan sikres. Der ventes en afklaring herpå inden udgangen af maj, meddelte IT-selskabet onsdag.


Det oplyses samtidig,

at de 92 medarbejderne onsdag har modtaget deres løn for april. De havde ellers truet med en konkursbegæring.


Som

led i den fortsatte omstrukturering af i-data international a-s er det besluttet at afvikle det danske selskab Eicon Networks Research

A/S (det tidligere Lasat), meddelte i-data samtidig. Selskabet har i dag 38 medarbejdere. Afviklingsformen vil efterfølgende

blive bestemt.


Likviditetstilførslen er ifølge selskabet afgørende for, at det får den nødvendige

tid til at forhandle en langsigtet løsning af selskabets behov for likviditet på plads.


- En positiv afklaring af

dette forhold (den umiddelbare likviditetstilførsel, red.) er en forudsætning for fortsat normal drift, har selskabet

tidligere fastslået.


Eicon, der er i-data internationals canadiske datterselskab, anmodede i slutningen af april retten

i Canada om, at betalingerne til kreditorerne blev stillet i bero.Aktierne steg

Den opståede situation i Canada

er årsagen til, at det nu er nødvendigt for selskabet at forhandle med sine bankforbindelser om likviditetstilførsel.


I-data

meddelte den 1. maj, at selskabet ikke havde fået de fornødne tilsagn om tilførsel af likviditet, men fortsat

søgte en blivende løsning for selskabet. Samtidig meddeltes det, at generalforsamlingen, der var planlagt til 16. maj,

er udskudt.


Aktierne i i-data international steg fra under 6 kr. til 12,8 kr. efter selskabets meddelelse om, at medarbejderne

har fået deres løn for april udbetalt, og at selskabet fortsat arbejdede på at fremskaffe kapital.


Der ventes

en afklaring inden udgangen af maj. Ved 14.45-tiden - et par timer efter offentliggørelsen - havde aktien lagt sig til rette

på 10,2 kr. - 70 pct. højere end tirsdagens slutkurs - og dagens hidtil største kursstigning. RB-Børsen