Hydro Aluminiums nye profil

Da Hydro Aluminium Tønder i 1975 byggede en fabrik på den bare mark i byens nordlige udkant og indledte det norske industrieventyr

i Vestsønderjylland, betød det en omvæltning i arbejdslivet for mange i lokalområdet.


Tidligere beskæftigede

ved landbrug og håndværk blev til industriarbejdere. De skabte med deres bundsolide og loyale tilgang til jobbet fundamentet

for Hydro-succesen på egnen. De var fra deres tidligere virke vant til at skabe resultater.


Siden har Hydro Aluminium Tønder

bevæget sig fra 34 til nu 220 medarbejdere, og virksomheden har gennem årene bestræbt sig på at vokse med

kundernes krav til produkter og levering. Fra begyndelsen af det nye årtusinde har der imidlertid blæst nye vinde på

virksomheden. Omstillingen til nye tider er godt på vej, og både virksomhed og medarbejdere må udvikle sig.


-

Vi har haft meget stor glæde af de første generations industriarbejdere, der har udgjort en vigtig del af arbejdskraften

hidtil. Nu er vi på vej ind i en mere renlivet industrialisering, hvor vi bruger mange kræfter på at udvikle den

næste generation af industriarbejdere, der kan leve op til nye krav fra vore kunder. Vi er ved at raffinere det, vi er gode

til, og vil fortsat høre til de bedste på vores felt, siger administrerende direktør, Bo Lybæk, Hydro Aluminium

Tønder a.s.Medarbejdernes stolthed

Med en ballast som civilingeniør, en MBA-grad hentet på Hochschule

St. Gallen sideløbende med otte års ansættelse på en industrivirksomhed i Schweiz og en direktørpost

på en sjællandsk plastvirksomhed tiltrådte han i december 1999 chefposten i Tønder.


Som jyde vidste

han godt, at han ikke bare kunne slippe de germanske ledelsesfilosofier uhæmmet løs i bestræbelserne på at

give virksomheden en ny start. Hvis ikke medarbejderne blev motiveret til at arbejde i samme retning, nyttede de fine planer ikke

noget.


- Min første iagttagelse på virksomheden var, hvor stolte medarbejderne var af at være ansat. Spørgsmålet

var derfor , hvordan vi kunne forandre uden at ødelægge det. Det har beskæftiget mig meget i den proces, vi har været

igennem. Det gjaldt om at have en passende portion ydmyghed samtidig med, at vi skulle sætte os ambitiøse mål,

siger Bo Lybæk.


Som Danmarks eneste aluminiumspresværk indgår Tønder-virksomheden i Hydro Aluminium

Extrusion med hovedsæde i Lausanne i Schweiz. Med 9500 medarbejdere på 21 presværker i en række lande og en

omsætning på 16 mia. kroner er Hydro Europas største aluminiumsproducent.


Bo Lybæk vil ikke tale om

de overordnede strukturændringer, divisionen står over for. Han ser dog meget spændende perspektiver i være

med til globalt at vokse til dobbelt størrelse, hvis 23 milliarders kroners købet af storproducenten VAW med hovedsæde

i Tyskland falder endeligt på plads.På hjemmebaneBo Lybæk er derimod på hjemmebane, når

han anskuer Hydro Aluminium Tønders andel af det marked, koncernens europæiske presværker internt deler mellem

sig. Markederne omfatter Danmark, hvor en hårfin førerposition forsvares, Nordtyskland og automotive-industrien i den tysktalende

del af Europa. Sidstnævnte er de safety class 1-produkter med særligt strenge krav til struktur, som anvendes i blandt

andet bilindustrien. Hydro Aluminium er således en vigtig underleverandør til en anden Tønder-virksomhed, Hydro

Automotive Structures, der blandt andet fremstiller chassis-dele til tyske luksusbiler.


Hydro-direktøren er også

på hjemmebane, når han taler om virksomhedens mål for årene indtil 2005, som er udmøntet i en strategiplan

godkendt i juni 2001: Hydro vil være de bedste til at designe, producere og levere aluminiumsprofiler til industrien.


-

Vi vil sætte ind med øget værdiforædling af produkter og serviceydelser, så vi fortsat kan være

en profitabel forretning for vore ejere, og en underleverandør, der skaber værditilvækst for vore kunder. Vore

kunder efterspørger i stigende grad, at de kan handle et sted. De outsourcer stadig flere funktioner, og den strategi deltager

vi gerne aktivt i som underleverandør, siger Bo Lybæk.


At opfylde kundens behov drejer sig ikke kun om at designe

og producere de over 10.000 forskellige aluminiumsprofiler, der bliver til på de to produktionslinjer, så de opfylder

kundernes krav. Leveringen af varerne til tiden og på den mest hensigtsmæssige måde er lige så vigtig, og

andre serviceydelser kan også komme på tale.


- Det hjælper ikke meget med de fine ord i strategiplanen, hvis

de ikke bliver omsat til den operationelle del af virksomheden, produktionen, og medarbejderne bliver en del af den. Derfor gælder

det for os om at skabe lysten i hele organisationen til at være de bedste i branchen, siger Bo Lybæk.


I den anden

uge af januar var alle med ledende funktioner samlet til peptalk. Der er opstillet enkle mål for hver enkelt afdeling, og alle medarbejdere

ved, hvad de skal bidrage med for at skabe bedre resultater.MillioninvesteringerTidligere var Hydro-virksomheden meget

teknisk orienteret. I 2000 blev der snakket meget bløde værdier og skabt fælles holdninger. Siden kom strategiplanen,

og turen kom til at se på arbejdsprocesser og investere i nyt udstyr til at opfylde målene. Nu er virksomheden markedsorienteret,

og kundernes behov og krav fylder meget i dagligdagen.


- Vi har kigget på arbejdsprocesser, hvor der er væsentligt

mere at hente, end man tror. Vi har det seneste halvandet år investeret over 20 mio. kroner i at forbedre det interne flow i

virksomheden. Op til jul fik vi således leveret to nye pakkemaskiner, som skal være med til at sikre det højere

kvalitetsniveau i leveringen.


- Frem til sommer investerer vi yderligere 20 mio. kroner i moderne udstyr, der skal forbedre

håndteringen af produkterne, siger Bo Lybæk.


Hydro Aluminium Tønder hørte de første 15 år

af sin levetid til førerfeltet i extrusions-divisionen. Så blev flere forretningsområder omlagt til andre fabrikker,

og det var en omvæltning for de medarbejdere, der havde været vant til ubrudt fremgang. Nu er fundamentet skabt for at få

ny selvtillid.


Ud over sårene efter den nævnte slankning har det seneste års rationalisering af driften betydet

farvel til omkring 20 procent af medarbejderstaben. Blandt de to lag af mellemledere, der er forsvundet, er værkførerne.

Flere af dem fungerer dog nu fortrinligt i andre funktioner.


- Jeg er imponeret over, så lidt uro omstillingen har medført,

og hvilken kampgejst der har været i hele processen. Vi har haft en udfordring, som alle har bidraget til at klare, siger Bo

Lybæk.Byggeriet største kundeHvis rystelserne efter terrorangrebet i september skulle gøre det nødvendigt

at tilpasse yderligere, er organisationen også forberedt på den forandring. Intet tyder dog lige nu på, at tragedien

i USA vil trække yderligere spor efter sig. Målet er en vækst på 50 pct. i mængden af produceret aluminium

inden 2005 med den største stigning på det tyske marked, hvis den aktuelle tendens holder.


Omsætningen var

i 2000 på 580 mio. kroner med et resultat før skat på 25,7 mio. kroner. Men produktionen i ton, der ikke opgives

på den enkelte virksomhed, er et bedre mål for aktiviteten end omsætningen. Den bølger nemlig i takt med

de svingende aluminiumspriser. I 2001 var priserne lave.


Af Hydro Aluminium Tønders ca. 850 kunder udgør byggeriet

med profiler til vinduer, døre og facadesystemer det største volumen med 43 pct., elektromekanisk og generel industri

udgør 16 pct., transport inklusive automotive-sektoren 25 pct., kontor og interiør 11 pct. og andet fem pct. Bo Lybæk

venter vækst inden for alle områder i de kommende år.Målet er nul ulykkerTrods de positive træk

er der stadig plads til forbedringer. Lystavlen i produktionen viser, at det er 132 dage siden, virksomheden sidst havde et uheld,

der krævede intern rapportering. Alligevel mener Bo Lybæk, at der er for mange arbejdsulykker. Fire blev det til i 2001.

Heraf vil dog kun den ene komme til at optræde i de officielle statistikker fra Arbejdsskadestyrelsen.


- Sikkerheden er

for os en forudsætning for alt det andet. Vi ønsker ikke at komme til skade på vores arbejde, og derfor er sikkerhed

altid det første punkt på alle møder. Målet er at komme ned på nul arbejdsulykker, og det når

vi. Ved uheld bliver sikkerhedschefen og jeg tilkaldt, uanset hvornår på døgnet det sker. Vi gør det ikke

for vore blå øjnes skyld. Mere tilfredse medarbejdere, der ikke risikerer at komme til skade, producerer i en højere

kvalitet, siger Bo Lybæk.Aluminiumsklyngen i VestsønderjyllandHydro Aluminium Tønder a.s - aluminiumsprofiler

til industrien og underleverancer til blandt andre Hydro Automotive Structures Tønder a.s.


Selskabet hører under

presværks-divisionen, Hydro Aluminium Extrusion, med base i Lausanne og over 60 produktionsanlæg på flere kontinenter.


Heat

Transfer Tønder a.s -afdelinger i Tønder, Bedsted og Bredebro, rør- og flerkammerprofiler.


Hydro Alonova

- ligger i Løgumkloster, udviklingsafdeling for produkter inden for Heat Transfers område.


Hydro Automotive Structures

Tønder a.s -profiler til automobilindustrien.


Hydro Aluminium Hycot a.s - ligger i Løgumkloster, coating af aluminiumsrør.


De

fire selskaber blev for kort tid siden underlagt automotive-divisionen med base i Oslo. Tidligere tilhørte kun Hydro Automotive

Structures Tønder a.s den division.


De fem Hydro-selskaber og afdelinger i Vestsønderjylland beskæftiger

i alt omkring 850 medarbejdere og omsætter for nær 1,5 mia. kroner. De indgår alle i Hydro Lettmetall, der er et

af tre forretningsområder i Norsk Hydro, Norges største industrivirksomhed med en omsætning på nær

150 mia. kroner.