Hvornår bliver Miljøstyrelsen troværdig

Miljøstyrelsen håndterer LBK 753 af 25/8 1999. I denne bekendtgørelse deles en bil op i "atomer" altså ned til mindste

detalje. Der gives en beskrivelse af, hvor farlige de enkelte elementer er, når de kommer ud i naturen - og sådan kan

man blive ved. Det er utrolig fantasifuld læsning.


Men tænk lige på at før der blev indført afgift

på skrot af Svend Auken, til dækning af udgifterne til økologisk jordbrug stod der ikke bilvrag i naturen (politisk

forlig).


Miljøstyrelsens magt er eskaleret prøv at læse dens krav til autoværksteder og ophugsvirksomheder

( 73 sider på internet, navn: Brancheorientering for autoværksteder). Der kommer ikke nogen iværksættere indenfor

dette område de næste generationer. Udtryk som bagatelvirksomhed eksisterer ikke.


Reparerer du din bil i en forening,

er du underlagt dette regulativ. Har du en registreret virksomhed (ikke autoværksted) og tager en kundebil ind og udfylder spildtid

med f.eks. udskiftning af en skærm, er du underlagt regulativet (ukend-skab til loven fritager ikke for ansvar). Herved har man

begået en ulovlighed, og fortjenesten kan beslaglægges, der kan gives bøde og kræves lukning. Miljøstyrelsen

har uindskrænket magt. Kommunerne administrerer for Miljøstyrelsen og afslutter breve med "Kommunens afgørelse

er endelig og kan ikke ankes". Et retssamfund?


Hvis grisen i dag skulle præsenteres for danskene for første

gang, og miljøstyrelsen skulle vurdere produktet, ville mange delikatesser blive forbudt. Kun skinker til eksport ville være

lovlige.