Hvornår bliver Danmark førende?

Hvis Danmark skal være en af verdens førende højteknologiske producenter, kræver det, at vi har udviklingsmiljøer i verdensklasse. Og at virksomhederne har medarbejdere, som er kompetente til at udnytte nye muligheder.

Læs mere
Fold sammen
Ole Krog er direktør i Dansk Industri.

REGERINGEN HAR PRÆSENTERET en vision om at gøre Danmark til et førende højteknologisk samfund. Men hvad betyder det egentlig at være et højteknologisk samfund?

Og hvornår bliver Danmark førende på feltet?

Højteknologi kan være optiske fibre, computerspil eller bio-sensorer. Men højteknologi er også produktion af vindmøller, pumper, kaffemaskiner og pålæg.

Teknologierne gemmer sig i produktionsmetoderne og nye arbejdsformer. Højteknologi er allerede en afgørende faktor for virksomheders produktivitet og innovation. Men vi glemmer ofte, at vi i stigende grad alle er afhængige af teknologi. Eksempelvis er det svært at forestille sig et liv uden en mobiltelefon? Og efterhånden forventer vi også medicin for de fleste sygdomme.DANMARK ER SELVFØLGELIG allerede et højteknologisk samfund. Deri ligger ingen vision. Visionen handler om at gøre Danmark til en af verdens førende højteknologiske producenter. Men hvordan går det så med førepositionerne?

Danmark er førende i velstand. Og førende på lønninger. Danske lønninger ligger otte til ti gange over det niveau, man har hos vores nye konkurrenter i Østasien og Østeuropa. Vi vil gerne beholde førstepladsen på velfærd. Men det kan vi kun, hvis vi også bliver førende i værdiskabelse. Så enkelt er det.

Det kræver, at vi har udviklingsmiljøer i verdensklasse. Og at virksomhederne har medarbejdere, som er kompetente til at udnytte nye muligheder. Både når det gælder om at udvikle og udnytte nye teknologier og om at designe og sælge produkterne bedre.DE FØRSTE SKRIDT ER TAGET. Den nye universitetslov har åbnet universiteterne for et tættere samspil med det omgivende samfund.

Den kommende lov om teknologioverførsel giver universiteterne mulighed for at bringe opfindelser hurtigere frem til markedet. Og de nye forskningsråd giver mulighed for en bedre kvalitetssikring. Ikke mindst i forhold til strategisk forskning, hvor danske miljøer får en chance for at opdyrke områder af særlig interesse.

Næste udspil fra regeringen er forslaget om en forsknings- og innovationsfond - Nordsøfonden.

Nordsøfonden bør især prioritere og finansiere forskning i samarbejde mellem virksomheder og forskningsinstitutioner. Vi skal rette op på vores kedelige bundplacering som et af de EU-lande, hvor der er mindst samspil mellem virksomheder og universiteter.DER ER IMIDLERTID FLERE HULLER, som skal fyldes ud, hvis vi skal op i første division.

Tag for eksempel de nye forskningsråd. Det giver ingen mening at lave strategisk forskning for nul kroner. Men ikke desto mindre er der udsigt til, at det strategiske forskningsråd står uden midler efter 2005.

Grundforskningsfonden har været med til at skabe nogle af de stærkeste forskningsmiljøer i Danmark. Men som det ser ud nu, løber fonden tør for midler om godt ti år.

Eller se på vores uddannelser. Danmark er sammen med Italien det land i EU, der uddanner færrest kandidater inden for de tekniske og naturvidenskabelige fag. Vi uddanner også langt færre forskere end vores nabolande - specielt inden for de områder, som bidrager til ny teknologi.

Disse huller kan kun fyldes ud, hvis regeringen fastholder kursen og lægger en klar strategi. Det kræver først og fremmest, at visionen bliver Danmarks vision.

Vi har brug for en bred forståelse for, at viden skaber arbejdspladser.