Hvordan håndterer man et dårligt køb?

Aktieskole.

Del fem af fem: Til sidst i denne serie om hvordan man håndterer et dårligt køb mest fordelagtigt, vil vi afslutningsvis fortælle om en måde, man ikke bør bruge. Men som desværre anvendes i praksis.

Det handler om at købe endnu flere af de dårlige aktier. Tro det eller ej, men der findes faktisk en "officiel" handelsteknik, som anbefaler endnu flere køb af fejlindkøbte aktier.

Metoden kaldes på engelsk "When you're in trouble, Then double". Metoden indebærer, at man ved at købe op i den samme faldende aktie nedbringer den gennemsnitlige anskaffelseskurs.

Nedbring gennemsnitskursen

Formålet hermed er, at kursen så ikke skal stige så meget, før hele tabet er tjent hjem igen. Hvis man eksempelvis køber 100 aktier til kurs 100, og de derefter falder til 50, så skal kursen stige med 100 procent (fra 50 til 100), før man får dækket tabet. Men hvis nu man køber yderligere 100 aktier ved kurs 50, så skal kursen kun stige med 33 procent før tabet er dækket.

Nu er den gennemsnitlige anskaffelseskurs for alle 200 aktier nemlig (100 + 50)/2 = 75, og en kursstigning fra 75 til 100 (= 33%) vil dække tabet.

Denne metode bør kun anvendes af erfarne investorer og kun i ganske specielle situationer. Et sådant eksempel var SydInvest Fjernøsten, som efter udbyttebetalingen teoretisk set burde falde til 213,95, men som faldt gradvist for på et tidspunkt at kunne købes til en kurs på 202.

Hvis man havde været uheldig at købe til en højere kurs end de 213,95 (gårsdagens kurs minus udbyttet), så kunne det overvejes, om det ekstra kursfald foranlediget af dagens negative udvikling på de asiatiske markeder var rimeligt.

Ellers kunne man købe til kurs 202 og nedbringe gennemsnitskursen fra et dyrt køb tidligere på dagen. Kursen på SydInvest Fjernøsten steg to dage senere til 210, så det ville have været en god investering. Sådan en metode forudsætter et indgående kendskab til både selve aktien og markedet, og selv da er den risikabel. For den almindelige private investor må den betegnes som værende uegnet, da den medfører en risiko for at binde store beløb i dårlige aktier. japp