Hvor er visionen?

Man kunne imidlertid fristes til at sige, at regeringen brændte alt sit krudt af i perioden mellem regeringsdannelsen og finanslovsforslaget.

Det viste sig da også, at der ikke var mange overraskelser tilbage i går. Men hvad værre er: Det kniber med visionerne i

finanslovsforslaget. Det er fint nok, at regeringen vil forbedre en række rammevilkår for det at drive en virksomhed.

Kortere momsfrister, færre administrative byrder og nemmere generationsskifter for eksempel. Regeringen har med sine udspil

helt klart signaleret, at man tror på, at man ved at forbedre rammevilkårene giver virksomhederne så gode kort på hånden,

at de kan agere selv på en række vanskelige områder.


Men regeringen melder ikke klart ud med, hvad der skal

ske på langt sigt. Hvad er regeringens overordnede vision for erhvervsdanmark. Regeringen har lanceret en række spareforslag,

men strategien har vi altså stadig til gode. Og værst er det, at der ikke er klare signaler for, hvordan virksomhederne

skal skabe den videnbaserede vækst, som alle efterlyser.


Flere af de organisationer, som den nye regering burde kunne regne

blandt sine venner, har i forholdsvis skarpe vendinger kritiseret, at vidensamfundet har en for lille plads i finanslovsudspillet.

Det gælder for eksempel lægemiddelindustrien og Dansk Handel & Service. Sidstnævntes administerende direktør,

Søren B. Henriksen, har ikke stukket piben ind, blot fordi landet har fået en regering, der formentlig passer godt med hans

organisations formålsparagraf. Søren B. Henriksen peger ganske rigtigt på, at regeringens første udspil

til en finanslov burde have været mere visionær.


Vi er enige med Søren B. Henriksen i, at viden og skattestruktur

er krumtapper for den danske erhvervspolitik; men også når det gælder skattestrukturen, savnes der visioner. Efter

lidt begyndervanskeligheder enedes de to regeringspartier om et skattestop; men det kan kun vække troværdighed, hvis det

kombineres med en langsigtet, visionær og bæredygtig strategi for, hvor det er, dansk erhvervsliv skal hen og med hvilke

midler.


Det udspil savner vi fortsat, og det efterlyser vi hermed.


kaskaa