Hvor belastende opleves følgende administrative byrder for virksomheden?

Meget besvær Noget besvær Lidt besvær

Arbejdspladsvurderinger (APV) 48% 25% 28%

Dagpengesystemet 34% 38 % 28%

Sygedagpenge 33% 41% 26%

Sikkerhedsorganisation 28% 30% 42%

G-dage 27% 31% 42%

Ansættelse på særlige vilkår 23% 42% 35%

Lønindeholdelse 20% 36% 45%

Momsafregning 10% 27% 64%