Hvem er mest stresset i Europa?

Ny undersøgelse har fundet de mest stressede indbyggere i Europa. Danske lønmodtagere oplever et højt stressniveau.

En ny undersøgelse foretaget i Europa viser, at knap en fjerdedel af danske lønmodtagere oplever et højt stressniveau på arbejdspladsen.

Som et led i undersøgelsen Kelly World at Work foretaget af det globale rekrutteringsbureau Kelly Services har man spurgt knap 19.000 lønmodtagere i 12 lande fordelt over hele Europa.

Undersøgelsen viser, at 22 pct. af danske lønmodtagere synes, at de udsættes for enten "for megen stress" eller "alt for megen stress" på deres arbejdsplads.

Det danske resultat er dog en smule lavere end gennemsnittet på 27 pct. for hele Europa.

Det højeste niveau af stress på arbejdspladsen fandtes i Schweiz og Sverige (begge 33 pct.) efterfulgt af Norge (31 pct.), Tyskland og Frankrig (begge 28 pct.), Italien (26 pct.), Rusland (24 pct.), Belgien (23 pct.) og Danmark (22 pct.).

Det laveste stressniveau fandtes i Holland (16 pct.), Spanien (19 pct.) og Storbritannien (20 pct.).

Ifølge chef for Kelly Services i Danmark, Henrik Bruun, er stress på arbejdspladsen en tavs trussel, som kan forårsage store skader på personer og virksomheder.

"En vis mængde stress er uundgåelig, og den kan være gavnlig, når det tvinger folk ud af tryghedszonen, så de yder en større og bedre indsats," siger han i en kommentar til undersøgelsen.

"Men et højt stressniveau gennem længere tid er ikke godt, da produktiviteten påvirkes. Desuden er der en sammenhæng mellem stress og fysisk og psykisk sygdom."

Stressniveauet stiger med alderen fra 17 pct. i aldersgruppen 15-24 år til 27 pct. for personer fra 45 år og opad.

Personer med en højere uddannelse lider tilsyneladende mere af arbejdsrelateret stress, og 25 pct. af lønmodtagere, som har en højere uddannelse, er påvirket af stress sammenlignet med 20 pct. af de lønmodtagere, der ikke har en højere uddannelse.

Generelt set stiger stressniveauet med den mængde tid, lønmodtageren bruger på arbejdspladsen. Af de lønmodtagere, som har haft deres job i mindre end et år, føler 13 pct. sig stressede, mens tallet for lønmodtagere, som har haft deres job i over seks år, er hele 30 pct.

Blandt kvindelige lønmodtagere er forekomsten af stress højere (23 pct.) end blandt de mandlige lønmodtagere (20 pct.).

Det fremgår tydeligt, at lange arbejdsdage medfører stress. Kun 8 pct. af de lønmodtagere, som arbejder mindre end 30 timer om ugen, er stressede, mens tallet stiger til 32 pct. for de lønmodtagere, som arbejder mere end 51 timer om ugen.

"Lønmodtagere, som har et kronisk højt stressniveau, yder ikke det optimale, og deres situation påvirker sandsynligvis kolleger, kunder og andre i virksomheden", siger Henrik Bruun.

Der er en klar sammenhæng mellem stress på arbejdspladsen og tilfredshed med jobbet. Af de lønmodtagere, som mener, at de er udsat for for meget stress, er kun 43 pct. tilfredse med deres arbejde. Hos de lønmodtagere, som udsættes for "et passende stressniveau," er 71 pct. tilfredse med deres job.

Det tyder på, at folk er mest tilfredse, når de får opgaver, som udfordrer dem og tvinger dem ud af tryghedszonen, så de lærer nye færdigheder og får nye kompetencer.