Hvem er de rige?

Leder. Medier fordrejer debatten om topskatten.

Regeringens skattepakke, som nu forhandles mellem partierne, har fået en meget blandet modtagelse.

Til stor fortrydelse for statsministeren samler debatten sig om den beskedne lettelse, som de, der betaler topskat, opnår.

Det grundlæggende problem er, at medier og politikere kan få sig selv til at kalde skatteydere med en årsindkomst på 380.000 kr. for "rige".

Det tjener fire ud af ti danskere - deriblandt mange faglærte arbejdere og håndværkere.

Det kommunikationsmæssige problem består i at få forklaret danskerne, at de 40 procent, der betaler topskat, skaber mere værdi end dem, der kun betaler bund- og mellemskat.

Vil man finansiere mere velfærd er man nødt til at lette i toppen, så de mest produktive og værdiskabende tilskyndes til at yde mere. Derved kommer de til at betale mere i skat, alene fordi den indkomst de beskattes af, øges.

Sammenhængen synes at være gået op for flere fagforeninger. Således har både Dansk Metal og FTF op til weekenden meldt ud, at deres medlemmer er trætte af topskatten.

Disse udmeldinger viser, at der er basis for at tage diskussionen om topskatten op på et bredt folkeligt grundlag. Det har aldrig været meningen, at topskatten skulle fjerne ganske almindelige lønmodtageres lyst til at gøre en ekstra indsats.

Det bør være de borgerlige partiers opgave at tage debatten op, som blandt andet de konservative har gjort på det seneste.

Men det hidtidige forløb viser, at der skal bruges lang tid for at udrydde de værste misforståelser om topskatten hos danskerne.

Derfor gælder det om at vente længst muligt med et valg. Det har statsministeren utvivlsomt også for øje i de forligs-forhandlinger han nu er i gang med at føre. Steno