Hvad skal vi med IT?

A/S

Seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at de små og mellemstore virksomheder stadigvæk halter bagefter, når det handler om anvendelsen af e-læring, og hvad værre er, at virksomhedernes anvendelse af e-læring i langt de fleste tilfælde dækker over undervisning i pc-kørekort samt de mest enkle IT-færdigheder.

I Videnskabsministeriet er man opmærksom på problemet, og Videnskabsministeren bekendtgjorde den 20. oktober, at der nu vil blive afsat en pulje på 10 mio. kroner, som skal understøtte en mere ambitiøs IT-anvendelse i de mindre virksomheder.Hos Comonto har vi siden januar 2003 kørt et intenst projektforløb under titlen DynamIT, hvor 100 deltagere fra 45 små og mellemstore virksomheder fra hele Københavns Amt har arbejdet på at løfte deres kompetencer indenfor IT. Formålet med projekt DynamIT har været at hjælpe virksomhederne med at få et større udbytte ved en mere strategisk brug af IT.

Mange af deltagerne var, da de tilmeldte sig projekt DynamIT, bevidste om, at de ville kunne bruge pc''en til noget, de vidste bare ikke, hvordan de skulle overføre det de havde lært til deres konkrete forretning.

Når Videnskabsministeren nu vælger at afsætte 10 mio. kroner til udvikling af mere ambitiøs IT-anvendelse, er det min opfordring, at der fokuseres på, at virksomhederne skal oparbejde individuelle IT-færdigheder. Hvis de basale IT-færdigheder, der er blevet opbygget bl.a. i forbindelse med pc-kørekortet, skal kunne bruges i et mere ambitiøst IT-projekt, vil det kræve, at de relateres til de individuelle udfordringer den givne virksomhed står med. Det er først, når virksomhederne forstår at anvende deres IT-færdigheder på lige netop deres konkrete forretning, at vi kan gøre os forhåbninger om styrket vækst, indtjening og beskæftigelse, sådan som det lægges op til fra Videnskabsministeriets side.

For at klæde virksomhederne på til en mere strategisk brug af IT har vi undervejs i projekt DynamIT haft samtaler med virksomhederne for at spore os ind på hvilke konkrete udfordringer, de hver især har stået overfor. Nogle af virksomhederne har f.eks. gerne ville i gang med at udarbejde salgsbreve. Fra deres kursus i pc-kørekort har de måske også vidst, at der findes noget, der hedder "Brevflet", men derfra og så til at opdage at der findes regnskabsprogrammer, som indeholder data om de af virksomhedens kunder, der f.eks. ikke har købt noget i tre måneder til at overføre disse data og bruge dem i et salgsbrev i Word, der har været et stykke vej for mange af deltagerne. På baggrund af projekt DynamIT er mange af deltagerne dermed blevet mere kreative i deres måde f.eks. at tænke salg på. Vi har givet dem en indsigt i de værktøjer, der er til rådighed, og vist dem hvordan de kan bruge dem helt konkret i forhold til deres daglige arbejde.Det mange af de deltagende virksomheder har oplevet er netop, at de har fået en indsigt i de muligheder, der ligger i at anvende it på en mere strategisk måde, og samtidig er de blevet bedre til at vurdere hvilke IT projekter, de selv kan håndtere, og hvilke opgaver det bedre kan svare sig at outsource. De har også fået en større indsigt i, om det skal koste 50.000 eller 500.000 at opbygge en database, i og med at de har fået kursus i at opbygge kundedatabaser og derfor ved, hvad der ligger af tid og ressourcer i den type opgaver. På den måde kan man sige, at de er blevet bedre kommunikationsindkøbere.

Med udgangspunkt i min erfaring fra et projekt som DynamIT og på baggrund af det tætte samarbejde med deltagerne er det min klare overbevisning, at individuelle kompetenceudviklingsforløb er vejen frem, hvis målet er mere ambitiøs IT-anvendelse. Det handler om at anskueliggøre det konkrete forretningsmæssige potentiale, der ligger i en mere strategisk anvendelse af IT, også når man er en mindre virksomhed.