Hvad sælger online?

Læs mere
Fold sammen
O nline medie markedet befinder sig midt i en yderst interessant modningsfase, og aktørerne; annoncører, medier og rådgivere

vil løbende skulle forudse og tilpasse sig efter brugernes stigende brug af Internettet, for at mediet for alvor kommer til

at konkurrerer med de traditionelle salgs- og distributions kanaler.Ifølge Jupitor research og European Advertising

Association er ca. 10 pct. af brugerens medieforbrug brugt på Internettet, mens kun ca. 2- 3 pct. af medie budgetterne allokeres

til Internettet. Alene den mis-match mellem medie budgetter og potentialet i at nå sine kunderne, vidner om en potentiel mange

dobling af online markedet.I dag foregår ca.10 pct. af total detailomsætning på bl.a. hardware, software,

rejser, billetter og underholdning via Internettet. Disse kategorier er af samme årsag overrepræsenteret blandt annoncørerne

på Internettet og stadig voksende.En fordobling i salgsvolumen indenfor det seneste år blandt TradeDoublers annoncører

indenfor forbruger elektronik, tele kommunikation, underholdning og rejser & ferier fastslår en tydelig tendens til at online mediet

får en stigende betydning i det totale medie mix.For at ramme brugeren i beslutningsFøjeblikket på Internettet,

såvel som i alle andre medier, er det nødvendigt at kunne tilpasse budskabet, formatet mv. Dog er der en større

fleksibilitet og flere muligheder ved online annoncering, som kan benyttes og som er afgørende for succes.Det online

marketing mix er konstant under udvikling og mulighederne for at ramme brugeren bliver konstant mere nuanceret.De mest hyppige

metoder er søgemaskine optimering, søgeord, affiliate marketing, traditionelle kampagner, e-mail marketing og integrerede partnerskaber.

H ver af metoderne har en specifik målsætning og afregning, og for at være velrepræsenteret overfor

sin målgruppe på Internettet og for at opnå et succesfuldt udbytte af sine marketing budgetter er det nødvendigt

for den enkelte annoncør at kombinerer sine online budgetter og udnytte medie mixet optimalt.Nogle få karakteristika

for hver af metoderne kan nævnes:Søgeord og søgemaskine er en langsigtet aktivitet og sker i meget høj

grad på brugeren præmisser.Målsætningen for annoncøren er at kunne præsentere sine specifikke produkter

og services i forbindelse med brugerens detaljeret søgeadfærd.Dette afregnes typisk pr. klik og evt. i kombination

med en administrationsydelse. Budskaberne er i tekst formater.Affiliate marketing foregår ved at opbygge langsigtede relationer

med et netværk af web sites, der løbende eksponerer annoncørens produkter og med tiden integrerer budskaberne

i forbindelse med affiliate''s eget indhold.Affiliates afregnes pr. klik, lead og/eller salg og afregningen til hver affiliate

tilpasses afhængigt af deres succes rate, f.eks. ifht. generet omsætning.Denne form for online markedsføring

kan bedst sammenlignes med traditionel detail handel, hvor en agent tjener en procentdel af omsætningen. Der er typisk en højere

detalje grad og der benyttes både bannere, produktlinks, søgebokse, tekstlinks mm. til at integrer og præsenterer

annoncørens budskaber.T raditionelle online kampagner er typisk kortsigtede og i højere grad kontrolleret

i forhold til et bestemt medietryk på udvalgte medier.Formålet et at skabe en høj volumen af interesse indenfor

et afgrænset tidspunkt og fokuseret på et snævert budskab.Disse kampagner afregnes typisk pr. visninger eller

klik, og der benyttes forskellige former for bannermateriale. Traditionelle kampagner er også brugbare i kombination med mere

langsigtede metoder og succesfulde til at identificere "best practice" bl.a. i forbindelse med hvilke budskaber der sælger

og hvilke medier, der er succesfulde.En kombination af kampagner og langsigtede marketing aktiviteter sikre en konstant volumen

af brugere til web sitet samt en optimering af online budgetter i forhold til langsigtede relationer med de bedst sælgende medier.Fælles

for de forskellige metoder gælder at de mest fokuserede budskaber, i form af produkt links, tekst links, shopping løsninger,

specifikke, opdaterede og integrerede tilbud, er de budskaber der skaber den højeste konverteringsrate fra et klik til et gennemført

salg.Disse fokuserede links er meget passende for langsigtede medie relationer, der løbende kan optimere og tilpasse

budskaber og forbedre konverterings raten og sigt. Dette skal naturligvis vurderes i forhold til nødvendigheden for at opnå

kritisk masse via kortsigtede kampagne aktiviteter.