Hvad med service-sektoren

Det er for længst blevet indskærpet TIC-centrene, der assisterer små og mellemstore virksomheder med offentlig betalt rådgivning, at deres ydelser ikke længere kun skal

målrettes industriel fremstillingsvirksomhed. Det er derfor overraskende, at TIC centrene har valgt at målrette deres

største indsatsområde i 2002 udelukkende mod netop fremstillingsvirksomheder.


I Dansk Handel & Service mener

vi, at der et stort behov for benchmarking af danske små og mellemstore virksomheder. Netop ved at lære af de bedste kan

danske virksomheder styrke deres position på markedet - både det nationale og det internationale.

Udækket

behov

I servicesektoren er der et stort udækket behov for kvalificeret rådgivning til de små og mellemstore virksomheder.

Et behov flere TIC centre i højere grad burde fokusere på. Benchmarking er et godt værktøj til at understøtte

udviklingen i virksomhederne og det vil være oplagt at udvide tilbudet til også at omfatte servicesektoren.


Benchmarkingen

skal naturligvis følges op af rådgivning og Dansk Handel & Service ser derfor TIC-systemets initiativ som meget positivt.

Men det er problematisk, at TIC vælger udelukkende at fokusere på fremstillingsvirksomheder.


Dansk Handel & Service

vil derfor gerne opfordre TIC-systemet til at udvikle deres benchmarkingværktøj til også at kunne bruges i handels

og servicevirksomheder. Dette skal ske for at også detailhandelsvirksomheder, de små reklamebureauer, vikarbureauer og

it-virksomheder kan blive hjulpet på vej. Kun på den måde kan vi løfte niveauet i det samlede danske erhvervsliv

på nationalt plan og i den internationale konkurrence til gavn for alle.


Den altoverskyggende interne barriere i virksomhederne

er mangel på ambitioner i ledelsen. Hvis TIC''erne tænker internationaliseringsvinklen ind i et benchmarkingsværktøj

målrettet mod servicevirksomheder vil man samtidig kunne få den sidegevinst at værktøjet vil kunne inspirere

og motivere til øget internationalisering.