Hvad er KollektivIntelligens.dk?

Hvordan spiller menneskelige ressourcer og nye medier bedst sammen? KollektivIntelligens.dk er samlestedet for et nyt, ambitiøst projekt, der ved hjælp af mange hundrede deltagere skal munde ud i en bog, der netop besvarer det spørgsmål.

Initiativ er startet af konsulentvirksomheden Connecta, og projektet er et samarbejde mellem Handelshøjskolen i Århus, LinKS, Berlingske Business, Learning Lab Danmark, Handelshøjskolen i København, Nosco og Connecta.

Pointen med bogen er at vise, at ny teknologi som weblogs og wiki nu gør det muligt at udnytte den kollektive intelligens langt mere effektivt end hidtil. Bogen bliver selvfølgelig til i bedste "kollektive intelligens-stil" med flere hundrede - måske tusinde deltagere.

"Vi vil bevise, at de mange er bedre end de få - at aktiveringen af det kollektive potentiale betyder et bedre resultat," siger initiativtager Hans Henrik H. Heming, stifter af rådgivningsvirksomheden Connecta.

På KollektivIntelligens.dk kan du følge med i debatten om kollektiv intelligens, du kan selv skrive indlæg, og du kan følge med i, hvor langt bogen er nået - eller bidrage til den.