Hvad er god markedsføringsskik?

Læs mere
Fold sammen
V irksomhedernes spilleregler, når det drejer sig om annoncering og kontakten til kunder, findes i markedsføringsloven.

Centralt er begrebet "god markedsføringsskik" - en virksomhed må ikke handle i strid med god markedsføringsskik.

Men hvad er god markedsføringsskik?Loven giver ikke nærmere anvisninger herpå. God markedsføringsskik

skal følge udviklingen i samfundet, den teknologiske udvikling, nye adfærds- og handelsmønstre etc.Annoncer

med let påklædte kvinder og mænd var for 20-30 år siden uacceptable modsat i dag, hvor der er langt mere fokus

på hvordan børn og unge bruges i markedsføringen.Hvad der er god markedsføringsskik, er virksomhederne

selv med til at bestemme.Reklamekampagner, annoncer, kundebehandling der falder ved siden af "god tone" eller som

er krænkende og stødende giver negative reaktioner fra kunder, konkurrenter, tv, presse og offentlige myndigheder. Der

er nok flere virksomhedsledere som gerne ville have undværet at blive udstillet i TV`s forbrugerprogrammer. Udsalg med før-og

nu-priser, tvivlsom kundebehandling mv. interesserer jo os alle som forbrugere.God markedsføringsskik skal være

med til at sikre at kundekontakten og konkurrencen sker på en afbalanceret, rimelig og ordentlig måde.Forbrugerombudsmanden

er den myndighed som kontrollerer, at virksomheder ikke "går over stregen".U dviklingen af god skik skal

ske på en ordentlig måde. Det siger sig selv, at dette må ske i en tæt dialog med virksomheder og organisationer. Omsætning

og kreativitet i markedsføringen er vigtig, men hensynet til kunder og konkurrenter må ikke glemmes.For alle parter

er det at foretrække, at der sker en afklaring af hvad der er ordentlig markedsføringsskik inden den negative reaktion

kommer.Hvor grænserne for god skik er inden for forskellige områder afspejles i Forbrugerombudsmandens forhåndsbeskeder,

udtalelser, vejledninger og retningslinjer.Virksomheder og andre interesserede har fra midten af maj i år fået mulighed

for på en nem måde at orientere sig om, hvad der er god markedsføringsskik.På Forbrugerombudsmandens

hjemmeside, hvadergodskik, på www.forbrug.dk, kan alle løbende holde sig ajour med Forbrugerombudsmandens syn på

god markedsføringsskik.Her gives en kort version af hvad der er god skik inden for en række emner og kategorier,

og man kan med få klik dykke ned i underliggende, uddybende afgørelser, domme mv.Samtidig kan virksomheder, organisationer

og andre give deres egen mening til kende og læse, hvad andre har af synspunkter.A nnoncer, som ikke holder hvad

de lover(den annoncerede vare har vi desværre ikke flere af/har vi kun i en anden udgave, etc.), er et tema, som Forbrugerombudsmanden

i øjeblikket sætter fokus på på hjemmesiden.Det ville være ønskeligt, hvis virksomheder

ville stå frem og sige til deres kunder: ÝDu kan regne med vores annoncetilbud!ÝEt andet problem er, når virksomheder

fremsender giroindbetalingskort og fakturaer, og samtidig giver modtageren det indtryk, at her er noget der skal betales. Er der reelt

tale om reklamemateriale med et tilbud om at bestille eller købe en vare eller et produkt bør virksomheder afholde sig fra

at benytte denne fremgangsmåde.Bør det ikke være dårlig markedsføringsskik?Begge problemstillinger

er områder, hvor holdningen til hvad der er god skik, er ved at ændre sig.H jemmesiden vil synliggøre,

hvad der er god markedsføringsskik i dag, og i hvilken retning udviklingen bør gå.Ansvaret for ordentlig

kundebehandling og udviklingen af god skik ligger fortsat primært i virksomhederne og erhvervsorganisationerne.Og forventningerne

til større selvkontrol og selvregulering udtales ikke mindst fra politisk side.Der bør derfor være en klar

vilje til at medvirke til denne proces. Alternativet kan være mere detaljeret lovgivning.Virksomheder, der ønsker

at være på forkant med kundebehandlingen, kan på hjemmesiden profilere sig positivt og få en fordel i markedsføringen.

Egne gode ideer eller forslag til god skik kan også deles med andre på hjemmesiden.Det kan man vel kalde

individuel, frivillig og fleksibel selvregulering.