Hvad er en reklame værd ?

De skaber selvfølgelig ikke disse værdier alene. Men i et tæt samarbejde med dygtige virksomheder. Virksomheder

der er inovative. Som kan fremstille de rigtige produkter og forny disse løbende. Virksomheder der har en dygtig salgs- og

marketingorganisation. Og en visionær ledelse.De værdier der skabes er stærke mærker. Eller brands som

det jo hedder idag. Og de kan skabes inden for alle brancher.Tænk blot på navne som Grøn Tuborg, Prince,

Bang & Olufsen, matas, Lego, Audi, Kærgården, Den Gamle Fabrik, Den Danske Bank, BR legetøj, Faxe Kondi, Interflora

og Schulstad.Skulle man købe disse mærker(navne) ville de koste - selv uden de normalt følgende produktionsanlæg)

milliarder af kroner.Det er den værdi der er blevet skabt gennem reklame der har placeret disse mærker stærkt

og rigtigt i forbrugernes bevidsthed. Både i forbrugernes hjerne og hjerte.For vi foretrækker/køber jo ikke

kun mærker af rationale grunde men også af emotionelle. selvom vi nødigt vil indrømme det.

hvis bureauerne nu er så dygtige hvorfor praler de så ikke mere af det - bortset fra et par enkelte.hvorfor er de ofte

lige så tavse som advokater og revisorer?.Nogle bureauer mener ikke at det er dem der skal være berømte,

men deres kunder.På Bates siger vi endda, at det ikke er reklamen der skal være berømt, men vore kunders

mærker.En anden årsag er, at det tager flere(mange) år at bygge et stærkt mærke op. Det er svært

at vise resultater efter få måneder.Derfor er det også svært ar bevise værdien af bureauets arbejde

efter blot et enkelt år.Men dette dilemma arbejdes der meget med. Bureauerne har i mange år gerne villet have en

del af deres honorering som en andel af den værdi de er med til at skabe.Og mange bureauer har idag indgået såkaldte præstationsbaserede

kontrakter.Og derfor har man været nødt til sammen med markedsanalytikkerne at udvikle bedre måleredskaber

til at måle bureauernes værdi-skabning både på kort og langt sigt.Vi vil se flere og flere af disse

aftaler de kommende år. Men det er ikke enkelt og der vil blive lavet begynderfejl.For man kan jo ikke kun læse

bureauernes værdi på salgstallene. Her spiller mange faktorer ind, som bureauerne ingen indflydelse har på.Konkurenten

kan halvere prisen,lancere et nyt meget bedre produkt. eller han kan fordoble sin mediainvestering.Så der skal måles på

andre faktorer. mærkets kendskab,forskellen i forbrugernes opfattelse af vort mærke i forhold til vor målsætning.

Preferencen for vores og vores konkurenters mærker. e.t.c.Med disse mål får vi et mere detalieret billede

af den værdi som bureauet har skabt.og som man kan honorere efter. Til både kundernes og bureauernes fordel.Samtidig

arbejdes der med at skabe "Brandindexer"som også vil hjælpe med til at måle bedre.Så vi håber

ikke at det tager alt for lang tid til at vi kan "prale"lidt mere af de værdier vi er med til at skabe. Vel og mærke

"Pral"med der kan bevises konkret.