Hvad er en illikvid aktie?

Aktieskole. Forklaring på udtrykket illikvid aktie, som ofte bliver brugt forkert.

Begrebet "illikvid aktie" misbruges ofte som en betegnelse for aktier, som den pågældende ikke selv kender meget til. Måske ud fra en betragtning om, at hvis de ikke selv ved ret meget om aktien, så handles den nok heller ikke ret meget. Den definition er naturligvis uholdbar.

Problemet er, at der ikke findes en officiel definition af begrebet "illikvid aktie", og derfor er man nødt til selv at opfinde sådan en definition. Det åbner desværre for alverdens underlige definitioner.

Umiddelbart lyder det som en fornuftig definition, at en illikvid aktie er en aktie, som ikke er letpåvirkelig af enkelte investorers handler. Desværre holder den definition ikke.

For det første er der en verden til forskel på, hvilke aktier en privat investor kan påvirke kursen på, og hvilke aktier en stor pensionsfond eller en investeringsforening kan påvirke. For det andet er man også nødt til at se på tidsperspektivet, når man taler om kurspåvirkende handler.

Måske kan en privat investor påvirke kursen på en bestemt aktie en enkelt dag eller to. Men hvis hans betydning ikke rækker længere end det, så vil hans handler være uinteressante for en investor med en tidshorisont på et-to år. Så ud fra den betragtning kan man kalde den pågældende aktie for illikvid for den kortsigtede investor, men ikke for den langsigtede investor.

Vi anbefaler, at man glemmer begrebet "illikvide aktier", da det er alt for usikkert og luftigt til at have nogen praktisk anvendelse.