Hurtig beslutning om sigtelse mod SiD-leverandør

Politiet har lovet at fremskynde efterforskningen af det kritiserede J&B Entreprise, der indtil for nylig havde medejeren og storkunden SiDs forbundsformand som formand.

Læs mere
Fold sammen
Der er nu iværksat en revision af nogle byggetilbud, som den kooperative virksomhed J&B Entreprise i 1990erne afgav til en af firmaets ejere, fagforbundet SiD. Revisionens rapport skal være med til at skabe klarhed over, om der er hold i påstande om, at tilbud til SiD var for dyre, så firmaet kunne give billige tilbud til andre kunder.

Københavns Politis bedrageriafdeling har i godt en måned undersøgt påstande, som, hvis de holder, måske kan medføre sigtelser for mandatsvig. Grundlaget for politiundersøgelsen er en rapport, som den fratrådte økonomidirektør Jørgen Skjødt har udfærdiget, og som i marts blev offentligt kendt gennem Ritzaus Bureau. Kritikken antyder, at der kunne være en forbindelse mellem de påståede høje priser til SiD og den omstændighed, at SiD-formand Poul Erik Skov Christensen indtil generalforsamlingen fornylig var formand for J&B. Han forlod sammen med LO-formand Hans Jensen bestyrelsen - dog, understregede de, efter en gammel beslutning uden forbindelse med den nye situation, der følger i kølvandet af afsløringer af afdøde afdelingsformand Willy Strubes svindel over for SiD.

Bedragerichef Niels Jørgen Abildgaard bekræfter, at han i sidste uge holdt et møde med J&Bs direktør, Mogens Kongste, og firmaets advokat, Mogens Flagstad. Direktøren havde i et brev bedt om mødet, hvor han redegjorde for de belastende følger for firmaet af den megen negative omtale. Kriminalchefen oplyser, at han på mødet lovede, at politiet ville fremskynde sin undersøgelse mest muligt for at få en afklaring på, om der er grundlag for en straffesag. Han modtog forsikringer fra direktionen om, at den vil medvirke til en afklaring af de omdiskuterede tilbudsgivninger - naturligvis uden at firmaet derved får mulighed for at frikende sig selv, understreger N. J. Abildgaard.

Firmaet har sat sin revision i gang med at gennemgå de beskrevne byggearbejder for at fastslå, om der er kritisable dispositioner. Revideret bliver også salget af en bil fra firmaet til den daværende formand. Revisionens rapport bliver stillet til rådighed for politiet. Den vil blive en væsentlig del af det materiale, som bedragerichefen og politiadvokat Merete Vestergaard vil vurdere. Det vil måske kunne ske allerede i løbet af et par uger, og derefter ved man, om der er grundlag for sigtelser for f.eks. mandatsvig. I forvejen har politiet afhørt bl.a. den fhv. underdirektør og sikret sig en kopi af hans kritiske redegørelse, uden at det har ført til sigtelser for ulovlige forhold.