Hun kommer til at nyde udsigten over 4.000 mia. kr. – men først skal hun sørge for ro

Efter dramatiske uger ser Laila Mortensen fra Industriens Pension ud til at blive ny formand for brancheforeningen Forsikring & Pension med 4.000 mia. kr. under hjelmen. Hun får en kæmpeopgave med at finde fælles fodslag for en splittet flok.

Laila Mortensen er direktør for Industriens Pension. Hun ser ud til at være kompromiskandidaten, der kan samle en splittet flok og blive ny formand for brancheorganisationen Forsikring & Pension. Fold sammen
Læs mere
Foto: Nikolai Linares

Et internt opbrud har ulmet længe i den anonyme og lidt støvede brancheforening, Forsikring & Pension (F&P).

For længe har branchen kørt efter princippet »vi gør, som vi plejer«, men plejer er død – også i den verden. Derfor har der været optræk til noget så fremmedartet i den branche som kamp om formandsposten. Der er brug for at tænke nyt, finde nye strategier, nye forretningsmodeller og sikre sig fremtidens »license to operate«.

»Der er brug for at tænke nyt, finde nye strategier, nye forretningsmodeller og sikre sig fremtidens »license to operate«.«


F&P som brancheforening står ved en skillevej. Derfor er formandsvalget så afgørende. Flere har været bragt i spil – og bragt sig selv i spil. Blandt andre PFAs topchef, Allan Polack, Sampensions Hasse Jørgensen og direktør for Industriens Pension Laila Mortensen. Efter en række møder og forhandlinger synes der nu at være enighed om kompromiskandidaten, Laila Mortensen.

Den endelige udpegning sker på et bestyrelsesmøde op til F&Ps årsmøde torsdag i København. Hidtil har der ikke været knyttet særlig prestige til formandsposten i F&P. De senere års formand, Søren Boe Mortensen, blev for nylig fyret som topchef i Alm. Brand, men gjorde ikke meget væsen af sig i F&P.

Forsikring & Pension har i de senere år har haft sværere og sværere ved at holde sammen på flokken af interessenter: 92 selskaber i skadesforsikring, arbejdsmarkedspensioner og kommercielle pensionsselskaber – med efterhånden meget forskellige interesser.

Især store pensionshuse som PFA, Danica, PensionDanmark, PKA med flere har fuld fart på at bringe deres enorme pengetanke i spil i en langt mere aktiv form end tidligere. I realiteten et strategisk skifte.

Et skifte fra en passiv, upolitisk investeringsstrategi til i dag en meget mere offensiv og politisk investeringsstrategi med tråde ud til stort set alle dele af samfundet. De største af pensionshusene vil sidde med ved bordet, hvor beslutningerne tages. Ikke mindst fordi nulrentesamfundet gør det tvingende nødvendigt for pensionshusene at finde nye investeringsområder end de traditionelle obligationer.

Samtidig skal pensionshusene ikke bare skaffe et højt afkast til danske pensionsopsparere, men også nøje forklare og forsvare, hvordan de er kommet frem til disse afkast. Den etiske profil fylder mere og mere.

Således har branchen forpligtet sig til at bringe 350 mia. pensionskroner med til bordet i forbindelse med den store klimaomstilling frem mod 2030, der hører til blandt de politisk hotteste emner lige nu.

Foreløbigt en noget løs og diffus forpligtelse fra branchen, men skal regeringen komme i mål med sin 2030-målsætning på klimaområdet, så er pensionskassernes medvirken en forudsætning. I den verden er ikke mindst Allan Polack, PFA, og Torben Möger fra PensionDanmark meget aktive.

»Der er brug for at tænke nyt, finde nye strategier, nye forretningsmodeller og sikre sig fremtidens »license to operate«.«


Polack er i dag næstformand, og har – siger rygterne – bragt sig selv i spil til formandsposten. Men det har skabt vrede og irritation andre steder i den verden. Ikke mindst fordi selvsamme Polack har gjort sig til talsmand for en opsplitning af branchefællesskabet.

Mediet InsideBusiness skrev for nylig, at Allan Polack på et bestyrelsesmøde i F&P 5. september havde et oplæg med til bestyrelsen om at splitte branchen op i en klassisk skadesforsikringsdel og en pensionsdel. Måske med tanke på at flytte pensionshusene over i bankernes brancheorganisation FinansDanmark.

Kompromiskandidaten som formand er Laila Mortensen, og Polack har da også siden trukket sit kandidatur. Laila Mortensen vil kunne skabe ro på den korte bane, men om hun også kan rumme hele branchen på den lidt længere bane, er usikkert.

I hvert fald ikke med en »vi gør, som vi plejer«-strategi. I modsat fald må man forvente, at de største, rigeste og mest magtfulde i branchen går deres egne veje.

Jens Chr. Hansen er Berlingskes erhvervskommentator