HTS lun på Dansk Handel & Service

HTS og Dansk Handel & Service vil inden for overskuelig tid blive samlet til én organisation, forudser HTS-direktør Lars Krobæk. Dansk Handel & Service er kølig overfor tilnærmelserne.

Læs mere
Fold sammen
HTS og Dansk Handel og Service (DH&S) har en fremtid sammen. Det mener HTS-direktør Lars Krobæk, der rækker hånden frem mod DH&S.

»Jeg tror, at vi inden for de næste fem år vil være i gang med at samle de to organisationer. Der er ingen logik i, at detailhandelen og den anden handel ligger hver for sig,« siger Lars Krobæk.

Han forudser et krav fra medlemsvirksomhederne om, at de to organisationer lægger tidligere skærmydsler bag sig og slår pjalterne sammen.

Men Søren B. Henriksen, direktør i Dansk Handel og Service, har ikke glemt, at organisationen blev sat uden for døren, da HTS blev dannet i 2002: »Først ville de ikke være sammen med os, og nu vil de gerne være sammen med os,« konstaterer Søren B. Henriksen tørt.

Der er imidlertid behov for mere end almindelig kurtiseren fra HTS' side, hvis han skal blive lun på ideen. Søren B. Henriksen mener, at HTS' rolle som traditionel arbejdsgiverorganisation med fokus på overenskomster står i vejen får en eventuelt kommende fusion.

»Vi har en lang række fælles interesser med HTS-interesseorganisationen. Men vi og HTS har forskellig indgange til hele arbejdsgiversiden. Hvis vi skal slå os sammen, skal de basale interesser og målsætninger være identiske, og det er vi altså meget langt fra,« siger Søren B. Henriksen.

Han mener, at HTS i for høj grad fastlægger lønniveauet for lønmodtagerne og løser ledelsesproblemer gennem overenskomsterne i stedet for at klare det ude på de enkelte virksomheder.

»HTS taler ikke videnssamfundets interesser, når man ser på arbejdsgiversiden. Her har de en helt klar fundamentalistisk tankegang om, hvad en overenskomst skal være,« siger Søren B. Henriksen.

Store kulturforskelle
»Man kan jo kun ryste lidt på hovedet over den vurdering, for det er ikke sandt. Jeg tager udsagnet som et udtryk for, at Søren B. Henriksen ikke har et særligt godt kendskab til, hvad vi går og laver i HTS, men primært har sin erfaring fra andre erhvervsområder,« siger Lars Krobæk.

Han mener, at der hersker meget forskellige kulturer i de to organisationer.

»Dansk Handel og Service er kendt for deres aggressive udmeldinger. Det var en af årsagerne til, at de blev bedt om at træde ud af forhandlingerne, da HTS skulle dannes. De profilerede sig selv uden at tage hensyn til de andre organisationer,« siger Lars Krobæk.

Men der er ikke meget, som tyder på, at DH&S har planer om at optræde på mere afdæmpet vis fremover - fusion i sigte eller ej.

»Vi betragter ikke os selv som en gammeldags arbejdsgiverorganisation, og derfor får vi rollen som enfant terrible. Det er vi sådan set glade for, da det skyldes, at vi arbejder som en rådgivningsvirksomhed og ikke som den danske models talerør,« siger Søren B. Henriksen.