HR som direktionens talerør

Energiselskabet DONG åbnede helt for hanerne, da det statslige støv skulle rystes af og den nye kurs slå igennem hos personalet. Indliciteringen begyndte allerede dagen efter direktionens beslutning.

HR som direktionens talerør - 1
Mogens Maltby, chef for personaleudviklingsafdelingen, koncernpersonaledirektør Bodil M. Jensen og Tune Hein-Sørensen, partner i konsulentfirmaet Right Kjaer & Kjerulf i DONGs atriumgård i Hørsholm. Foto: Søren Bidstrup Fold sammen
Læs mere
»Jamen, så er det en aftale - vi begynder i morgen.«

Det var næsten ordene, da ledelsen i energiselskabet Dansk Olie og Naturgas (DONG) for halvandet år siden besluttede at ryste det statslige støv af og vise sin energi. Statsinstitutionen var kommet i konkurrence. Markedet for lange, 20-årige kontrakter var ikke det samme. Fornuftsægteskaber med andre energibundter spøgte. Omstilling og omdrejning var nødvendig - så de indre kanaler fulgte med forandringerne udenfor. Den nye kurs skulle slå igennem hos hele personalet, og det skulle gå stærkt.

Måden at gøre det på var dog markant anderledes end normalt.

Konsulentfirmaet Right, Kjaer & Kjerulf rykkede allerede dagen efter de seks mand i personaleafdelingen til undsætning, så der straks kunne skrues op for hanerne med det klare mål at få ud- og oprustet personaleafdelingen og nå ud med budskaberne. Ekspertisen skulle løbende ansættes hos DONG selv, så konsulentfirmaet efterhånden kunne trappe sin andel ned. En ægte indlicitering.

»Da jeg kom ind som konsulent, var jeg forberedt på en lang række af modstand. Sådan ville det gamle DONG have reageret. Men helt modsat forventningen så alle betydningen af strategien. I stort set alle andre virksomheder i omstilling er personaleafdelingen under pres - her er man næsten foran vognen,« siger Tune Hein-Sørensen, partner hos Right, Kjaer & Kjerulf.

To rigtigt tunge
For fem år siden havde DONG 400 ansatte. I dag er der omkring 1.000. Personaleafdelingen stod for ansættelser, udvikling og - om fornødent - afvikling, forhandlede selv overenskomster og pensioner, da DONG ikke var tilknyttet en arbejdsgiverorganisation, og selve udviklingsområdet var noget forsømt. En halv medarbejder var sat af.

Det er nu ændret markant. I dag er personaleafdelingen på 14 ansatte, og - med Tune Hein-Sørensens ord - »to af de rigtigt tunge folk«, som er eksperter i udvikling, løber organisationen tynd.

»99 procent af tiden er de ude i organisationen, hvor de oversætter direktionens dagsorden til personaleinitiativer dag for dag. Det adskiller DONG markant fra andre firmaers personaleafdelinger og gør dem meget operationelle. Den traditionelle personalefunktion løser generelle opgaver og holder organisationen i luften. Den moderne personalefunktion oversætter direktionens strategi til personalestøtte, og det kan man kun, hvis man er tæt på direktionen - især hvis tingene skal gå stærkt,« lyder rosen fra Tune Hein-Sørensen.

Snakker meget lidt
Den ene af »de tunge« er Mogens Maltby, som leder personaleudviklingsafdelingen, og som stort set aldrig er på sit kontor:

»Tætheden betyder, at vi kan blive direktionens talerør og kan give svarene ude i organisationen. DONG har haft mange tiltag, men manglet en praksis. Ved at indlicitere bliver det gjort praktisk - vi vil gerne se det ske. Derfor snakker vi meget lidt. Vi skal gøre tingene, og de skal ikke gøres mere sofistikerede, end de er. Vi skal være til stede og repræsentere DONGs værdier, det er folk selv, der skal gøre noget. Vi er så dommere over, hvad der duer og ikke duer, og så skal vi tage fat i det, der ikke duer,« siger han.

For koncernpersonaledirektør Bodil M. Jensen, der har været hos DONG i 20 år, er netop nærheden til direktionen en klar lettelse i det daglige arbejde - og har været uvurderlig i de perioder, hvor organisationsændringer, opkøb og fusioner er aktuelle. Det kræver en solid indsats at gøre både ledere og medarbejdere »klar til tiden«.

»Fordi vi sidder tæt på, kan vi tage højde for det meste på forhånd, for det kræver en stor omstilling hos medarbejderne at slå kulturer sammen. Vi vil gerne være parate med planer for indslusning og integration. DONG har altid været en dynamisk virksomhed men har forretningsmæssigt kørt langsigtet. Nu bliver vi mødt af en dynamisk direktion, der vil forandringer. Tidligere slukkede vi brande,« forklarer hun.

Hun er i hyppig kontakt med DONGs administrerende direktør, Anders Eldrup, og ved at være så aktive og synlige er hendes afdeling meget opmærksom på, hvis forandringer, nye tider og nye projekter giver reaktioner hos de ansatte.

Navnlig ledertræningskurser er efterspurgte, og der er kommet en åbenhed i hele organisationen om at bruge coaching (støtte) som værktøj. Men samtidig arbejdes der med kompetencestyring, medarbejderudviklingsplaner og værdiledelse på alle niveauer som en del af dagligdagen.

»Vi har da kæmpet kampe med nogle, som syntes, at det var lidt latterligt, men de kunne alligevel godt se nytten. Værdier er jo noget, man først ser, når de ikke er der,« som Mogens Maltby udtrykker det.

Kun topledere ud af huset
Alt dette kunne ikke være nået på traditionel vis.

»Tidligere købte man lederudvikling ude i byen. Her opbygger DONG en funktion, der kan klare det selv. Når mængden af forandringer er så stor, skal man have ressourcerne selv, så kun toplederne skal sendes ud af huset. Hvis alt skulle købes udefra, ville man kun have fået en femtedel af, hvad man nu har,« siger Tune Hein-Sørensen fra Right, Kjaer & Kjerulf, som egentlig nok er lidt imponeret over, hvad det er lykkedes DONG at nå på blot et år.

Også uden for DONG lægges der mærke til ændringerne. Koncernpersonaledirektør Bodil M. Jensen får henvendelser og ansøgninger, som hun ikke har fået før, og »vi kan godt få fat i de mennesker, som vi vil have på bestemte poster«.

Men hun understreger, at det ikke er personaleafdelingen, der skal lære nogen noget.

»Det er medarbejderne og lederne, der skal kunne komme videre ved at blive støttet,« siger hun. »Vi bestemmer ikke, vi støtter.«