HP-flytning var et forandringsprojekt

For de 600 medarbejdere hos Hewlett-Packard i Østdanmark er fusionen mellem HP og Compaq først for alvor gennemført nu, da de er kommet under samme tag i Allerød. Forud for flytningen har HP gennemført forandringsprojektet PowerHouse.

HP-flytning var et  forandringsprojekt - 1
Fusionen mellem Hewlett-Packard og Compaq blev først rigtig gennemført, da medarbejderne rykkede ind i nye lokaler ved Allerød. En proces, der blev til gennem et banebrydende forandringsprojekt med titlen Powerhouse, som skulle sikre, at flytningen blev en succes fra første dag.<br>Foto: Bjarke Ørsted Fold sammen
Læs mere
Når man som gæst ankommer i bil til HP's nye hovedsæde på Engholm Parkvej 8 i Allerød, er det ikke svært at finde en parkeringsplads. Gæsteparkeringen, placeret ret foran svingdørene til husets reception, breder sig ned langs hele domicilets facade.

»Vi opfatter selv det nye domicil som primært et kundehus, hvor alt er forankret i, hvad vi kan gøre for kunderne. Derfor er kundernes parkeringspladser også de vigtigste. Det er simpelthen forbudt for medarbejderne at parkere på gæsteparkeringen. Vi må selv parkere bag huset, lidt længere væk fra indgangen,« forklarer adm. direktør Niels Svenningsen.

I fredags inviterede han forretningsforbindelser samt pressen til officiel indvielse af HP's nye domicil i Allerød, som afløser Compaqs og HP's tidligere domiciler på Kongevejen i Birkerød, der ikke var tidssvarende efter fusionen mellem de to computerfirmaer i maj 2002.

Men selv om der således er gået to år, siden fusionen blev proklameret på verdensplan, føler medarbejderne i det sammenlagte firma reelt, at fusionen først er afsluttet nu, hvor de fremover deler hverdag under det samme tag og spiser i den samme kantine.

Det nye HP blev således cementeret hen over en weekend i midten af februar i år. Om fredagen lukkede medarbejderne deres computere ned i to forskellige huse, og da de mødte på arbejde mandag morgen den 16. februar, skete det i det nybyggede domicil, skabt af arkitekterne Hvidt & Mølgaard.

Herefter er HP's aktiviteter i Østdanmark samlet i ét hus, der matcher organisationen.

Et forandringsprojekt
Selve huset er det svært at sætte fingre på. Et moderne udtrykt kontorhus på 8.200 kvadratmeter med en lang, lys atrium-gang i hele husets længde, åbne kontormiljøer og mødelokaler.

Der er desuden tænkt meget på medarbejdernes velbefindende. Fitness-center i kælderen, firmafrisør to gange om ugen, massør, grønt og sundt kantinekøkken, mad-med-hjem ordning og så videre.

Men det mest bemærkelsesværdige ved det nye domicil er måske forberedelserne. Længe inden de 600 nuværende HP-medarbejdere kunne sætte sig til rette i de nye omgivelser, havde ledelsen gennemført et på mange måder banebrydende projekt under titlen PowerHouse. Et ledelses- og forandringsprojekt, der skulle sikre, at flytningen blev en succes fra dag ét.

»Projektet startede den dag, fusionen blev annonceret. Vi vidste hurtigt, at vi ikke kunne blive boende adskilt i to huse, og vi var rent faktisk det første HP-datterselskab i verden, der fik grønt lys til at lave et nyt fælles domicil og fusionere rigtigt,« forklarer Niels Svenningsen.

»Dermed lå det også tidligt fast, at to forskellige kulturer skulle smeltes sammen. Compaq var kendt som den unge salgs- og marketingorienterede organisation, hvor man var vant til at have relativt små kontorer. Mens HP var kendt som den modne, proces-, produkt- og ingeniørorienterede virksomhed, hvor man i forvejen havde åbne kontorer. Det bedste fra de to verdener skulle forenes i det nye hus.«

HP-ledelsen besluttede sig derfor til at indlede projekt HP PowerHouse i tæt samarbejde med konsulentfirmaet Cultivator. Projektets grundtanke var, at forandringen i form af flytningen skulle bruges som udgangspunkt for at skabe forbedringer og øget kundefokus.

»Målet var at få vores mellemledere til at drive projektet. De har været vores vigtigste forandringsagenter og har en stor del af æren for, at projektet lykkedes,« siger direktøren.

Flytning er krævende
»Vi besluttede hurtigt, at der var behov for et forandringsprojekt og forandringsledelse. Derfor begyndte vi planlægningen allerede et år før flytningen. På en måde kunne vi kombinere change management med selve flytteprojektet, hvor alle ledere og mellemledere bl.a. var på et kursus i change management,« forklarer HP-topchef Niels Svenningsen.

»Projekt PowerHouse skulle også tage hensyn til de bekymringer hos nogle medarbejdere, som er forbundet med en flytning. Hvis man presser forandringer ned over hovedet på medarbejderne, tager de ikke et ejerskab for projektet. Men hvis man stille og roligt informerer om, hvad der skal ske, tager den enkelte ejerskab for processen.

En flytning er en stor forandring for en virksomhed. Det påvirker hele organisationen på en række områder. Det kan let komme til at fylde meget i dagligdagen og arbejdet, og dermed fjerne fokus fra kunderne. Projektet skulle medvirke til at sikre, at det ikke skete. Alle medarbejdere skulle hele tiden havde fokus på en fælles vision om at etablere et optimalt kundehus.«

Men for at nå så langt, måtte HP-medarbejderne via interviews deles op i medarbejdertyper. Det var nemlig afgørende for at forstå, hvordan den enkelte medarbejder ville reagere på forandringer og dermed for, hvordan den nye arbejdsplads skulle indrettes.

Medarbejderne blev inddelt i fem såkaldte arketyper: Den trygge (foretrækker sin egen faste plads), den travle (har ikke tid til at beskæftige sig med flytningen endnu), den sociale (glæder sig til at komme tæt på nye kolleger), den praktiske (bare det hele kommer til at fungere) og den ligeglade (tænker slet ikke på flytningen før flyttedagen).

»Vi er en organisation med mennesker med forskellige indstillinger og holdninger. Det er derfor vigtigt, at lederne forstår og tager hensyn til, hvilken type den enkelte kollega er, når man skal få alle til at fokusere på at skabe et kundehus i Allerød,« mener Niels Svenningsen.

Bange anelser
Direktøren havde på forhånd en række bange anelser. For eksempel vidste han, at det nye kontorhus ville bestå af færre kvadratmeter end de to gamle huse til sammen. Der blev færre kvadratmeter - og helt bevidst ville der ikke blive faste arbejdspladser til alle de 600 medarbejdere.

Der er nemlig kun plads til 450 arbejdspladser i det nye hus, og deraf har HP indrettet godt 100 som delearbejdspladser. De fleste af HP's konsulenter, sælgere og servicefolk er alligevel på kundebesøg en stor del af arbejdstiden.

Derfor har de ikke på samme måde som folk i administrationen brug for at have deres eget skrivebord, som derved kommer til at stå tomt meget af tiden.

»Vi har simpelthen ikke plads til, at alle kan sidde her på samme tid. Nogle gange må man derfor sætte sig et andet sted hen, end der hvor man plejer at arbejde. Hidtil har det fungeret meget fint. Vi har endnu ikke oplevet, at der ikke er plads nok til alle. Tværtimod betyder delearbejdspladserne, at vi udnytter vores kvadratmeter langt mere effektivt end tidligere,« siger Niels Svenningsen.

»Helt seriøst troede jeg faktisk selv på forhånd, at vi risikerede at miste medarbejdere på det her. Men den frygt har jeg ikke mere, nu hvor vi har boet i det nye hus over en måned. Tværtimod er det mit indtryk, at de fleste medarbejdere er glade for deres nye arbejdspladser og de nye muligheder for personlig udvikling. For dem og for os var indflytningsdatoen, den 16. februar 2004, den rigtige fusionsdato. Nu sidder vi her i det samme hus og spiser i den samme kantine.«

Foreløbig har Niels Svenningsen ikke modtaget én eneste klage fra medarbejderne efter flytningen. Hvilket dog ikke er så underligt. HP har nemlig indført en 90 dages klagepause. For at sikre at huset får tid til at virke, og at medarbejderne giver det nye en chance, før de klager.

»Naturligvis fungerer ikke alt fra dag ét. Når klagefristen udløber, kommer der helt sikkert forslag til forbedringer. Vi ved godt, at der bliver en del, der skal korrigeres,« siger HP-direktøren.

Forandringen fortsætter
Ifølge Niels Svenningsen var selve flytningen også blot første del af et forandringsprojekt, der kommer til at fortsætte de kommende år. Men vil det smitte af på bundlinien i IT-virksomheden, der som alle andre har oplevet problemer med indtjeningen de senere år?

»Der er ingen som helst tvivl om, at vi kommunikerer og arbejder langt bedre sammen i det nye hus end i de to gamle. Det vil i længden betyde større kundetilfredshed og - ja - på længere sigt en bedre bundlinie. Det er jeg helt overbevist om. Medarbejdertilfredshed og kundetilfredshed hænger tæt sammen. Og der er ingen tvivl om, at engagementet er større her end i det gamle hus,« siger Niels Svenningsen.

»IT-branchen har været hårdt presset nogle år. Der har været et tilsvarende hårdt pres på vores medarbejdere. Nu vil vi gerne give dem noget igen - uden at det nødvendigvis koster en bondegård. Hos os har man fleksibel arbejdstid, og der er stor tillid til, at den enkelte selv kan administrere sin arbejdstid. Nu retter vi fokus mod kundernes tilfredshed via en række underprojekter. Flytningen var bare en lille del af, at HP hele tiden forandrer sig.«

Når man spørger Niels Svenningsen, hvordan han selv har været påvirket af flytningen, svarer han, at han stadig har sit eget kontor til fortrolige samtaler - men at det også bruges som mødelokale, når han er væk.

Og hvilken af de fem medarbejdertyper tilhører han så selv?

»Som overskrift er jeg nok selv »den travle«, men på grund af min stilling har jeg selvfølgelig været nødt til at gå meget op i flytningen,« svarer Niels Svenningsen.