Hoteller klar til næste bølge

Flere danske hoteller overvejer at tage den internet-baserede telefoni til sig, efterhånden som der de fleste steder er skabt trådløs adgang til Internet for gæsterne.

»Danske hotellers primære fokus har været at give kunderne adgang til internet via trådløse opkoblingspunkter eller med stik på værelserne. Det kan de fleste hoteller i dag tilbyde, og her ligger Danmark på forkant. Til gengæld er IP-telefoni kun under sondering,« siger forretningsudviklingschef Henrik Boye fra Cisco i Danmark, som er kæmpen på netværksområdet.

Han spår, at IP-telefoni vil vinde indpas i to tempi. Først vil teknologien blive indført i baggrunden, så alle samtaler i virkeligheden føres via datanettet, måske suppleret med nogle få ekstra ydelser. Dernæst vil man så begynde at bygge egentlige programmer og muligheder oven på nettet, som det er sket i Dublin.

»Mange kikker allerede på IP-telefoni nu, men det giver mest fornuft at indføre det, hvis man helt ændrer sin installation. Og den eksisterende kabling i vægge og mure kan sagtens genbruges, man skal ikke rive alt op,« understreger Henrik Boye.Th.