Holdbart og uden kemikalier

Fromsseier Plantage begyndte i 1998 som de første i Danmark at producere og markedsføre varmebehandlet træ under varemærket

Celloc. Nu er salget ved at have så stor en størrelse at anlæggets kapacitet må udvides for at matche efterspørgslen.


Sommeren

2001 begyndte firmaet at anvende eget træ som energikilde til processen, idet Energistyrelsen og Fromsseier Plantage sammen

startede et anlæg, der producerer grøn energi og procesenergi til varmebehandlingen af træet. Fromsseier Plantage

producerer nu rundstokke til brug ved legepladser, haveanlæg, opbindingspæle, fodhegn, alm. hegn samt "firkantet"

træ til beklædning af skure, facader, carporte, stakitter, støjmure m.m


Tidligere var der ikke så stor

fokus på miljøspørgsmål og derfor heller ikke i alternativer til den almindelige bearbejdning af træ

med kemikalier. Nu er der derimod meget fokus på produkters "bivirkninger" som forhold til grundvand, nærmiljø,

mennesker og andet, og dette har bevirket, at der er et behov for materialer/teknikker, som kan erstatte de gammelkendte.


Længe

inden man blev "kemisk velbevandret" anvendte så forskellige folkeslag som vikinger og romere uafhængigt af

hinanden den samme teknik til at forbedre træs holdbarhed. De dele af træet, der skulle sættes i jorden, fik forkullet

overfladen i et bål. Man havde erfaret, at dette forøgede træemnernes holdbarhed væsentligt.


Shell eksperimenterede

under oliekrisen i begyndelsen af 1970`erne med at udvinde en form for brændstof af træ. Disse forsøg indebar en

meget ekstrem opvarmning af træet, men det viste sig ikke rentabelt at udnytte teknologien på dette tispunkt.


Forsøgene

faldt således ud, at det var for dyrt at udvinde brændstof af træ (og der var jo alligevel olie nok til mange års

forbrug), men der var nogen interessante bivirkninger ved at behandle træet ved høje varmegrader. Efterhånden som

miljødebatten tog fart i de vestlige lande, gravede man disse gamle resultater frem, og der er nu produktion af varmebehandlet

træ både i Tyskland, Holland, Frankrig, Finland, Sverige og Danmark.


Varmebehandlingen består af en opvarmning

til 180-210 grader i et givet tidsrum. Det får en kemisk proces til at forløbe. De mest komplicerede dele af træet

- stivelses-og sukkerstoflignende forbindelser - bliver "slået i stykker" af denne kemiske proces.


Disse forbindelser

er essentielle for de svampe, der nedbryder træet. Uden forbindelserne er træet ikke direkte giftigt for svampene - men

meget svært at "fordøje".


Derfor tager det længere tid for svampene at nedbryde det varmebehandlede træ,

altså at få det til at rådne. De varmebehandlede træemner har i laboratorieforsøg vist sig at være

op til ti gange så længe om at nedbrydes som ubehandlet træ.Varmebehandlingen af træet medfører andre ændringer

af træet, som øget stivhed, øget hårdhed på overfladen, mindre dimensionssvingninger ved skiftende

fugtighedsforhold og en reduktion af mekanisk styrke på ti - 20 pct.