Højesteret frikender fire bankchefer for insiderhandel

Alle syv dommere i Højesteret var enige om, at fire tidligere Midtbank-chefer ikke skal dømmes for en omstridt handel med bankens egne aktier. Bagmandspolitiet fastholder nødvendigheden af at rejse sagen.

Fire forhenværende chefer for Midtbank fik en tidlig julegave, da en enig Højesteret afgjorde, at de ikke skal straffes for et omstridt tilbagekøb af bankens egne aktier.

Steen Hove og Bjarne Degn, der tidligere udgjorde direktionen i Midtbank, faldt grædende hinanden om halsen, mens deres familier, advokater og mange andre i Højesterets Afdeling 1 ikke forsøgte at skjule deres store begejstring.

»Vestre Landsrets dom stadsfæstes,« lød det kontant fra Højesterets præsident Torben Melchior, da han præcis kl. 12.00 afsagde dommen foran en proppet retssal. Bag den knastørre konstatering skjuler der sig imidlertid et retsdrama med både store principielle og menneskelige konsekvenser.

Den langvarige sag - der er blevet kaldt for danmarkshistoriens største insidersag - tog sit afsæt i et stort, men tilsyneladende banalt, tilbagekøb af egne aktier i februar 2001. Realkredit Danmark (RD) henvendte sig til Midtbank for at spørge, hvorvidt Midtbank ønskede at købe 104.288 styk aktier egne aktier. Midtbank købte aktierne - uagtet at der på daværende tidspunkt var etableret en kontakt til Svenska Handelsbanken om en mulig fusion.

Godt to måneder senere var fusionen en realitet, hvorved RD (ejet af Danske Bank) gik glip af en kursgevinst på ca. 54 mio. kroner.

Ingen økonomisk vinding
Det juridiske sprængstof er, at der er tale om den første insidersag i forbindelse med opkøb af egne aktier i hele EU. Opkøb af egne aktier har nået et stadigt større omfang de seneste år, men da direktioner og bestyrelser af naturlige årsager altid vil vide mere om deres egen virksomhed end det øvrige marked, har dommen stor principiel betydning.

Samtidig er det en kendsgerning, at alle tre retsinstanser - byretten i Herning, Vestre Landsret og Højesteret - mente, at bankcheferne var i besiddelse af intern og kursfølsom viden, da de besluttede at købe de omstridte aktier.

Ifølge anklagemyndigheden er det normalt tilstrækkeligt til at blive dømt for insiderhandel, hvis en person/virksomhed med intern viden gør brug af denne. Og bankcheferne blev da også idømt lange, men dog betingede straffe ved byretten i Herning.

Et flertal af dommerne i Vestre Landsret og syv enige Højesterets-dommere mente imidlertid, at trods intern viden var der ikke tale om ulovlig insiderhandel, fordi denne viden ikke var blevet anvendt uhæderligt eller misbrugt.

Højesteret opremser en række årsager til, at den finder, at den interne viden ikke er blevet anvendt uhæderligt. Blandt andet bliver det påpeget, at Midtbanks køb - til forskel for en typisk insiderhandel - var et køb af egne aktier og dermed ikke skete for økonomisk vindings skyld. At Midtbank reelt havde besluttet sig for at opkøbe egne aktier, da RD selv henvendte sig for at sælge aktierne, samt at der i modsætning til en »normal« insiderhandel gik forholdsvis lang tid fra handelen i februar, til fusionen faldt på plads i april.

Politichef: »Vrøvl«
Advokat Jakob Lund Poulsen mener, at Højesterets enstemmige afgørelse viser, at Bagmandspolitiet overhovedet ikke har indsigt i erhvervslivets forhold.

»Bagmandspolitiet mangler fundamental forståelse for, hvordan erhvervslivet arbejder. Vi har igen og igen forgæves forsøgt at overbevise anklagemyndigheden om, at der skulle være tale om et uhæderligt misbrug af den interne viden. Nu har vi Højesterets enstemmige ord for, at vi har haft ret,« siger Jakob Lund Poulsen.

Selv om Bagmandspolitiets chef Henning Thiesen må notere sig for et nederlag, fortryder han på ingen måde, at sagen er blevet bragt for Højesteret.

»Det er åbenlyst, at det har været nødvendigt at rejse sagen. Finanstilsynet mente, at der var tale om et strafbart forhold. Det mente vi efterfølgende også. Byretten idømte de fire tiltalte betinget fængsel, to ud af seks dommere i Landsretten mente også, der var tale om et strafbart forhold. Og vi fik endelig Procesbevilingsnævnets tilladelse til at rejse sagen for Højesteret. Derfor er det noget vrøvl at sige, at vi ikke har forstået noget som helst af hele sagens substans,« siger Henning Thiesen.