Højesteret afgør retten til optioner

En tidligere ledende medarbejder hos Novo Nordisk har Sø- og Handelsrettens ord for, at han kan tage sine aktieoptioner med sig. Højesteret får det sidste ord.

Novo Nordisk har appelleret en dom fra Sø- og Handelsretten, hvor en tidligere ledende medarbejder fik medhold i, at han havde ret til at modtage værdien af en håndfuld aktieoptioner, som han havde optjent frem til sin fratrædelse.

Sagen, der var rejst af Ledernes Hovedorganisation på vegne af den ledende medarbejder, betragtes som principiel. Ifølge hovedorganisationen var optionerne er del af hans løn, mens Novo Nordisk fastholdt de særlige vilkår i aftalen, som sagde, at medarbejdere skulle være ansat tre år ud i fremtiden for at få værdien af optionerne. Derfor nægtede virksomheden at udbetale værdien, da medarbejderen opsagde sin stilling.

Et kardinalpunkt i denne sag er funktionærlovens paragraf 17a, som sikrer funktionærer en forholdsmæssig andel af en senere udbetalt tantieme eller et gratiale. Den 40 år gamle paragraf foreslås nu ændret, så den ikke omfatter aktieoptioner og lignende incitamentsordninger.

Højesteret kommer dog til at tage stilling til sagen og vurdere den omstridte paragraf ud fra dens indhold.

Gennem årene er der faldet flere domme til lønmodtagernes fordel, og dermed er der skabt en retspraksis på området.