Højere skattefradrag, tak!

De små selvstændigt ejede og drevne hoteller, kroer og restauranter har det svært. En løsning kunne være højere fradrag eller fondsopkøb, mener Lone Njor Hult, HORESTAs direktør.

Hvorfor skal de små steder have særbehandling?

»De små steder kan ikke overleve på almindelige markedsvilkår, og løsningen er i vore øjne at få skilt driften fra bygningerne. Altså få en anden ejer ind på bygningerne og forpagte driften ud. Der er oftest tale om kroer og små hoteller, der så kan drives på almindelige markedsmæssige vilkår. Men også på nogle vilkår, så den næste generation af hotel- og krofolk kan være med.«Samtlige erhverv vil vel gerne have omkostningslettelser. Hvorfor kommer jeres »bøn« lige nu?

»Mange af disse små steder står over for et generationsskift. Krofatter og kromutter står for at skulle pensionere sig selv, men problemet er bare, at det er umuligt for den næste generation at finansiere købet. Så er det vi siger, at hvis det kommer til at foregå på almindelige markedsvilkår, vil disse virksomheder forsvinde, og det er synd, for der er nogle små perler rundt omkring, hvor bygningerne har historisk værdi. Eksempelvis steder, der i middelalderen fik status af kongeligt priviligerede kroer. Disse steder har en stor værdi både i forhold til lokalområdet og ikke mindst turisme.«Hvis disse steder er så unikke og efterspørgslen er der, burde de vel kunne klare sig?

»Nej, for det er umuligt at betale for vedligeholdelsen af bygningerne ved almindelig drift. På grund af bygningernes alder er det så dyrt at vedligeholde, at det mange steder ikke kan lade sig gøre selv med en belægningsprocent på 100.«Kunne man ikke finde alternative måder at udnytte disse bygninger på?

»Man kunne selvfølgelig vælge at omdanne stederne til museer, men vi vil arbejde for, at de fortsat er en del af det danske turistprodukt og dermed også en del af en produktion. Derfor siger vi: Lad driften være kommerciel og på markedsvilkår, men lad nogle andre overtage vedligeholdelsen af bygningerne. Derfor håber vi at kunne finde nogen - eksempelvis fonde - der kan gå ind og overtage disse bygninger ligesom man har set det med herregårde. Staten kunne også yde støtte gennem skattelovgivningen.«