Høj dansk skat rammer koncerner

Arbejdskraft: Det er dyrt at få udenlandske topledere ind i de danske direktioner. Danisco må give 25-30 pct. i lønforhøjelse til amerikansk direktør, fordi det danske skattetryk er så højt.

Det danske skattesystem og skattetryk er en alvorlig forhindring for en internationalisering af danske koncerners topledelser. Det mener Daniscos koncernchef Alf Duch-Pedersen.

»Vi har i dag to tredjedele af vores ansatte uden for landets grænser, og i den globalisering vi er igennem, ville det jo være godt, hvis vi kunne tiltrække nøglemedarbejdere fra vores organisation i udlandet hjem til hovedkontoret. Men hvis vi har en kompetent person i England eller USA, kan vi ikke forfremme ham til hovedkontoret i Danmark, medmindre vi som selskab betaler den ekstra skat, som ligger der,« siger Alf Duch-Pedersen.

I øjeblikket har Danisco en amerikansk statsborger registreret som direktør i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Men det, at han blev registreret som direktør, gjorde ham samtidig delvis skattepligtig til Danmark, selvom han bor og arbejder i Kansas.

Det høje danske skattetryk betød, at amerikaneren skulle have en lønforhøjelse på 25-30 pct. for, at det var attraktivt at blive forfremmet til medlem af direktionen i hovedkvarteret.

»Hvis vores direktør var flyttet til Danmark, ville han komme under den særlige specialistregel og slippe med 25 pct. i bruttoskat. Men sagen er, at det meste af hans arbejde er i Kansas, hvor han bor,« siger Alf Duch-Pedersen.

Hos revisionsfirmaet Ernst & Young bekræfter Annie Baare, der er specialist i personbeskatning, at det er en problemstilling, man ser i flere virksomheder.

»Mange, som bliver indstationeret fra udlandet, indgår en nettolønskontrakt, så den pågældende er sikret en nettoløn. Hvis nettolønnen skal være efter betalt dansk skat, så skal bruttolønnen op på et betydeligt højere niveau i forhold til, hvis man f.eks. betalte engelsk eller amerikansk skat. Det kan dreje sig om flere hundrede tusind kr. mere i bruttoløn,« siger Annie Baare.

Hun påpeger, at mange udenlandske nøglemedarbejdere, der bor i Danmark slet ikke kan bruge den lempelige 25 pct-beskatning for udenlandske medarbejdere.

»Man kan ikke bruge reglen, hvis man rejser mere end en tredjedel af tiden i udlandet. Og det vil en direktør i en international virksomhed ofte gøre,« siger Annie Baare.

Læs Erhverv søndag