Hobetal af udenlandsk arbejdskraft til Danmark

Invasion. Den rekordlave ledighed har ført en strøm af udenlandsk arbejdskraft ind over de danske grænser. På blot et år er antallet af håndværkere fra Østeuropa firedoblet. Dansk Byggeri glæder sig.

Med ledigheden i bund har de danske arbejdsgivere i byggebranchen været nødt til at se ud over de danske grænser efter arbejdskraft.
Det kan nu for alvor ses på statistikken.

- Ledigheden indenfor byggefagene befinder sig på et rekordlavt niveau, og den fortsat høje aktivitet sætter fornyet fokus på mulighederne for at skaffe den nødvendige arbejdskraft. Derfor er det glædeligt, at udenlandske virksomheders interesse for at arbejde i Danmark er stigende. Nye tal fra Skat viser, at antallet af udenlandske byggevirksomheder i Danmark er tredoblet i løbet af et år, og antallet af medarbejdere fra de nye EU-lande er firedoblet, siger Vibeke Gaardsholt fra Dansk Byggeri.

Der findes ikke et samlet overblik over hvor mange europæisk håndværkere, der reelt færdes på de danske byggepladser. Det skyldes, at håndværkere fra de "gamle" EU-lande ikke skal registreres, når de arbejder i Danmark.

Men i forhold til håndværkere fra de "nye" EU-lande er tendensen dog helt klar. Dem findes der 900 af i Danmark i dag, hvilket er en firedobling sammenlignet med blot et år tilbage.

Også på momsregistret virksomheder kan man se en massiv stigning. Der er for tiden 1240 europæiske byggevirksomheder i landet, hvilket er næsten tre gange så mange som i 2005.

Udviklingen glæder Dansk Byggeri, der mener, at det er med til at holde dampen oppe i den danske byggebranche.

- De udenlandske byggevirksomheder og den udenlandske arbejdskraft er med til at opretholde den fremgang, vi oplever i Danmark i disse år. De er nødvendige, hvis virksomhederne fortsat skal kunne opfylde kundernes behov for nybyggeri og ombygninger, uden at det giver sig udslag i en uheldig lønudvikling, slutter Vibeke Gaardsholt.