Hjælp - kampagnen drukner i mediestøjen!

Man hører bekymrede marketingfolk og mediafolk dis-kutere det i forsamlinger og foreninger - det står på første

dias i de fleste reklame- og mediabureauers præsentationer: Antallet af mediakanaler vokser og antallet af reklamepåvirkninger

som gennemsnitsdanskeren modtager mangedobles.Medieforbruget fragmenterer og forbrugeren bliver sværere og sværere

at nå med traditionelle reklamekampagner.Hertil kommer at forbrugeren tilsyneladende bliver stadigt mere kynisk og illoyal

i mærkevalg og medieanvendelse.Er medieudviklingen ligefrem blevet en trussel mod mulighederne for at trænge igennem

med reklamebudskaber? Kan man overhovedet trænge igennem støjen af reklamer, hvis man er en mindre eller mellemstor annoncør?Der

er ingen tvivl om at der i dag skal mere til for at trænge igennem reklame-støjen end for fem år siden. Det er

især tilfældet med TV-mediet.Hvor antallet at minutter en dansker ser TV pr. dag er stort set uændret, er

antallet af kanaler som en gennemsnitshusstand har adgang til blevet kraftigt udvidet, og reklamevisningerne på de kommercielle

stationer er mere end fordoblet de seneste ti år. Vil man opnå en given effekt via TV skal der altså trykkes hårdere

på end tidligere.Men det paradoksale er, at selv der om der skal mere og mere til for at trænge igennem, finder

man masser af mindre og mellemstore annoncører på TV. Hele årets mediabudget fyres af på en fire ugers national

TV-kampagne af middelmådig produktionskvalitet, og så håber man ellers på at miraklet sker og kasseapparatet

spiller. Det er fint for TV-stationernes reklameindtægter, men er det også udtryk for en smart mediestrategi?

Spildt

investering

Heller ikke i reklamesammenhæng får man succes ved at gå i andres fodspor. Følger man samme mediestrategi

som den store spiller på markedet - blot med 10 pct. af budgettet - er der en ganske god chance for at medieinvesteringen er

spildt. Er det mon "IBM-fænomenet" der gør sig gældende - altså at man som marketingchef nok ikke

mister jobbet, hvis man har lagt alle æggene i TV-kurven, for vi ved jo alle at TV det mest effektive medie der eksisterer?Men

kan let få den tanke at "playing safe" bliver det primære valgkriterium i pressede tider, og det er da forståeligt.

Men det er langtfra sikkert at man ved at råbe med i koret også trænger igennem og får succes. Det kunne være

at man - ved at udfordre vanetænkningen -kunne finde en mere intelligent måde at møde forbrugeren på. At

man, som en mindre spiller, får mere ud af at bryde konventionerne.Der findes gode eksempler på kampagner som med

meget begrænsede mediebudgetter slår igennem ved at bryde konventioner. Heinz tomatketchup med en sublim udnyttelse af

radiomediet. American Express med triumfbuen på stilladsreklame. Xbox med egen TV-kanal hos Viasat. Dette er eksempler på

kampagner, som skaber en brobygning mellem mærket og forbrugeren baseret på en relevant og unik medie idé. Men

der er langt mellem snapsene.

Svært at begribeHvordan kan det være at lanceringen af de nye (næsten)

landsdækkende reklamemuligheder på radio ender i noget der ligner et flop? I stedet for at tage positivt imod de mange

muligheder radiomediet tilbyder for at møde forbrugeren med relevante budskaber på rette sted og tid, indtager markedet

en "lad os nu vente og se" holdning, som kan være svær at begribe.I virkeligheden er det voksende mediaudbud

et over-flødighedshorn af muligheder, som giver annoncører og medierådgivere lejlighed til at møde forbrugeren

præcis på de rigtige steder, de rigtige tidspunkter og i relevante situationer døgnet rundt. Det gælder også

for de traditionelle medier som - presset af konkurrencen - er blevet langt mere lydhøre over for eksperimenter og nytænkning.

Med hensyn til den reklametrætte forbruger er det en sandhed med ganske mange modifikationer. Folk elsker faktisk at opleve

god reklame. Hvad er ellers forklaringen på at 95% af biografpublikummet sidder bænket når reklamerullen kører?

Vi vil åbenbart gerne underholdes af reklamer i situationer, hvor vi er klar til det - helt og aldeles frivilligt!Forudsætningen

er naturligvis at reklamen henvender sig til os på en begavet måde og på et tidspunkt, hvor vi er motiverede for

at modtage, og dermed involverede. Det er netop her at mediastrategien spiller en helt afgørende rolle. En intelligent mediastrategi

som begavet møder forbrugeren på et relevant tidspunkt, et relevant sted og med et relevant budskab, har alle muligheder

for at trænge igennem mediestøjen. Også selv om budgettet ligger i den lave ende.