Historisk sag med vidtrækkende perspektiver

Danmarkshistoriens største insidersag er ikke kun opsigtsvækkende på grund af størrelsen. Den kan nemlig slet ikke sammenlignes med tidligere insidersager.

Læs mere
Fold sammen
Nyhedsanalyse

Mange lange retsdage med vidneafhøringer, oplæsning af tørre dokumenter og snirklede forelæsninger ud i et jomfrueligt juridisk område.

Som en slags omrejsende road-show med tiltalte, anklagere, advokater og journalister har retsdramaet omkring danmarkshistoriens største insidersag bevæget sig fra byretten i Herning til Vestre Landsret i Århus for nu at slutte i Højesteret i København.

Alene den kendsgerning, at Højesteret bruger syv dommere på Midtbank-sagen viser, at der er tale om en uhyre princiel sag, som kan få vidtrækkende konsekvenser, fordi stort set alle børsnoterede virksomheder med hyppige mellemrum handler med egne aktier.

Og da enhver virksomhedsleder i princippet ved mere om sin egen virksomhed end det øvrige marked, kan alle danske erhvervsledere i teorien komme i problemer med insiderloven.

Grundlæggende uenighed
Allerede her er der en grundlæggende uenighed mellem anklagemyndigheden - der ikke ser noget problem for »hæderlige« virksomheder - mens forsvaret mener, at hvis de fire Midtbank-chefer bliver kendt skyldige, vil det få voldsomme negative konsekvenser for store dele af dansk erhvervsliv.

Sandheden - hvis en sådan overhovedet eksisterer - findes sandsynligvis et sted midt imellem de to yderpunkter. Men det er åbenlyst, at der er tale om en så skelsættende sag, der bliver lagt mærke til overalt i Europa, fordi der ganske enkelt aldrig har været afsagt dom i en sag med handle med egne aktier tidligere i hele EU.

Netop det epokegørende i sagen er blandt forsvarets bedste kort. Det er nemlig rygraden i ethvert retssamfund, at hvis der på nogen måde er tvivl om retstilstanden - på mere jordnært dansk: hvis loven ikke er klar - så skal det komme de tiltalte til gunst.

Og da selv de lærde eksperter strides om lovteksten, kunne det tale for, at Højesteret i sin dom ville tage hensyn til, at man befandt sig jomfrueligt usikkert område.

Forholdsvis enkelt
Overfladisk set burde insidersagen set udefra være forholdsvis enkel. Svenska Handelsbanken var - for nu at sige det populært - vilde i varmen for at komme i lag med et dansk pengeinstitut, mens Midtbank lidt mere kysk havde erklæret, at »hvis der kom pæne folk forbi, ville man da gerne tale med dem.«

Forsvaret har i alle tre retsinstanser forsøgt at påvise, at der ikke var tale om insiderviden, da Midtbank i begyndelsen af februar købte de omstridte aktier fra Realkredit Danmark, der selv henvendte sig for at sælge.

Anklagemyndighedens bedste våben har været et sandt arsenal af referater, notater m.m., der viste overvejelserne om belønning til medarbejderne ved en evt. fusion, placering af direktionen i en ny organisation og mange andre følsomme emner, som normalt først kommer op i en forholdsvis sen fase af et forhandlingsforløb.

Demontere anklagen
Forsvaret har forsøgt at demontere anklagen ved at påpege, at både Svenska Handelsbanken og Midtbank så sig om til anden side med forhandlinger med henholdsvis Arbejdernes Landsbank og Vestjysk Bank - om end det er tvivlsomt, hvor langt man i realiteten var med disse forhandlinger. Og forsvaret har også påpeget, at bankledelsen var »generalister« og derfor ikke havde den store forstand på insiderloven og en mulig overtrædelse af denne.

Lakmusprøven er imidlertid, hvorvidt den omstridte viden ville have nogen effekt på børskursen. Vicestatsadvokat Jens Madsen, Bagmandspolitiet, gjorde i byretten og Landsretten brug af det lidt populistiske men yderst effektive kneb ved at udarbejde en pressemeddelelse om det stadie, som kontakten mellem Handelsbanken og Midtbank befandt sig på, da aktiekøbet blev gennemført.

For at sige det ligeud. At få sådanne følsomme oplysninger om en mulig fusion er enhver journalists drøm. Og hvis en sådan artikel blev trykt i avisen, vil det umiddelbart få stor konsekvens for børskursen - og dermed vil der tale om insiderviden. Samtidig er der grund til at spørge om, hvis ikke bankdirektører skulle have forstand på, hvornår insiderloven bliver brudt - hvem skal så?

På eget initiativ
Forsvarets klart bedste argument, som igen blev trukket kraftigt op i Højesteret, er derimod det helt unikke ved den omstridte aktiehandel.

Når man hører ordet insider, får man normalt øjeblikkeligt et billede frem på den indre nethinde, hvor en gemen forbryder hører om en kursfølsom nyhed umiddelbart, før den bliver offentliggjort. Derefter skynder han sig at handle, og han får efterfølgende en økonomisk gevinst.

De fire Midtbankchefer er imidlertid alle respekterede erhvervsledere. De har ikke tjent på selve handelen. Risikoen, for at handelen blev opdaget, har været 100 pct., fordi handelen skulle indberettes til Fondsbørsen. Købet fandt udelukkende sted, fordi Realkredit Danmark af eget initiativ ringede og spurgte, hvorvidt Midtbank ville købe aktierne. Og samtidig er det en kendsgerning, at ingen overhovedet i hele bestyrelsen eller direktionen løftede en pegefinger mod aktiekøbet.

Viden ikke misbrugt
Vestre Landsret frikendte Midtbank-toppen. Den juridiske begrundelse var, at Landsretten mente, at nok havde de tiltalte benyttet sig af insiderviden, da de købte aktierne fra RD - men denne viden var ikke blevet »misbrugt«, mente Landsretten og henviste bl.a. til ovenstående begrundelser.

Anklagemyndigheden afviser, at loven kan fortolkes, som Landsretten gjorde. Ifølge Birgitte Vestberg er det tilstrækkeligt, at der bliver handlet på baggrund af insiderviden. Sker det, har man overtrådt loven, mener hun.

Hvem der får ret, vil Højesteret afgøre den 22. december. Som med alle retssager skal udeforstående være mere end almindeligt varsomme med at forudsige dommen, men set udefra er forsvarets argumenter ikke trængt dårligere igennem - men dermed ikke sagt, at det er ensbetydende med frifindelse.