Her er e-mailen oversat til dansk

Hej Aivar

Vi er blevet kontaktet af det danske finanstilsyn, som igen er blevet kontaktet af det estiske finanstilsyn. De udtrykker bekymring over vores sortlistede, russiske kunder. De har informeret det danske Finanstilsyn om, at de på det seneste har kontaktet banken ved to lejligheder, men at de har indtryk af, at vi ikke tager spørgsmålet særligt alvorligt. Som jeg forstår det, har vi givet udtryk for, at hvis en russisk bank vælger at frigive nogle af sine midler, er det ikke vores problem.

Ikke desto mindre er det danske finanstilsyn meget bekymret, for de har over for de amerikanske myndigheder bekræftet, at vi følger det danske finanstilsyns krav på hvidvaskområdet. Det danske Finanstilsyn har hjulpet banken i en kritisk situation, og nu er de meget bekymrede for, at en ny situation skal opstå.

Jeg beklager, at kontakterne kun har fundet sted telefonisk, hvorfor jeg ikke har nogen dokumentation. Derfor er det også vanskeligt for mig at bedømme omfanget af problemet.

For at kunne udarbejde et svar til det danske Finanstilsyn, har jeg brug for dine kommentarer og refleksioner.

* Hvad er indholdet af og formålet med den sorte liste fra den russiske centralbank?
* Hvor mange sortlistede kunder har vi?
* Hvordan håndterer vi deres forhold?
* Hvordan sikrer vi os, at vi opdager og identificerer de samme sanktionerede personer/selskaber, som det estiske Finanstilsyn?
* Hvordan kan vi demonstrere, at vi tager spørgsmålet alvorligt (bør jeg deltage i et møde med det estiske Finanstilsyn?)

Det er af afgørende betydning for banken, at vi ikke får nogen problemer i forhold til dette spørgsmål. Vi kan ikke risikere nye påbud på hvidvaskområdet.

PS: Vi har allerede henvist til det brev, vi sender til det danske Finanstilsyn på samme tid sidste år.

Venlig hilsen

Niels Thor Mikkelsen
Group Compliance og Anti-Money Laundering