Her er de vigtigste love der træder i kraft i 2009

Mange af de love, der er blevet vedtaget i løbet af året, træder først i kraft nu. Her er nogle af de vigtigste.

Læs mere
Fold sammen

På arbejdsmiljøområdet:

- Højere bøder til arbejdsgivere ved ulykker: Overtrædelser, der medfører dødsfald og alvorlige arbejdsulykker, kan fremover udløse bøder, der er dobbelt så store som nu. Bøderne forventes at stige til henholdsvis 40.000 kr. og 80.000 kr.

- Lettere at få sur smiley med det samme: Ændringen giver Arbejdstilsynet mulighed for at træffe afgørelse om, at loven er overtrådt, selv om virksomheden har rettet op på forholdene siden vores besøg. I den situation får virksomheden ikke et påbud - men alene en afgørelse om, at loven er overtrådt. En afgørelse uden påbud udløser altid en ”sur” smiley og tæller med som baggrund for rådgivningspåbud og skærpede bøder.

- En ændring af EU`s maskindirektiv: medfører, at maskiner som kun er beregnede til at skulle indbygges i eller forbindes med andre maskiner for at udgøre én maskine, er omfattet af direktivet. Direktivet kræver blandt andet sikre byggeelevatorer til gods mod nedstyrtning.

Kilde: At.dk