Her er de vigtigste love der træder i kraft i 2009

Mange af de love, der er blevet vedtaget i løbet af året, træder først i kraft nu. Her er nogle af de vigtigste.

Læs mere
Fold sammen

På skatte/regnskabsområdet:

- Kantinemoms: De nye kantinemomsregler fastslår, at der nu skal betales moms af indkøbs- eller fremstillingsprisen, hvis denne er højere end den pris, som man faktisk sælger maden for til medarbejderne. Det vurderes, at omkostningerne til kantinedrift således forhøjes med et beløb, der svarer til en fjerdedel af omsætningen i danske kantinevirksomheder.

- Elektronisk moms: alle virksomheder skal nu angive moms via TastSelv, fordi SKAT ikke længere accepterer en papirangivelse.

- Omvendt moms: ved køb af ydelser hos udenlandske virksomheder: hvis man eksempelvis hyrer et udenlandsk byggefirma, så er det nu den danske virksomheds ansvar at betale momsen, og ikke længere den udenlandske virksomheds ansvar.

- Successionsregler træder i kraft: det bliver lettere at generationsskifte en virksomhed, mens den første ejer endnu er i live. Reglerne går overordnet ud på, at den skat af aktierne i firmaet, som den ældre generation skal betale, indefryses. Den kommer først til udbetaling, hvis den nye ejer senere sælger virksomheden til tredje person, for eksempel til en konkurrent, en kapital-ejer eller en anden person, som ikke oprindelig har haft med virksomheden at gøre.

- Befordringsfradraget stiger. Se satserne på skat.dk

Kilde: deloitte, skat.dk